fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์: ญี่ปุ่นยกเลิกบังคับฉีดวัคซีน เพราะโรคหัวใจจากวัคซีน จริงหรือ?

ญี่ปุ่นไม่มีนโยบายบังคับประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือวัคซีนใดๆ มาตั้งแต่ปี 1994

ชัวร์ก่อนแชร์: สายพันธุ์ Omicron เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีน จริงหรือ?

แม้การติดเชื้อในผู้มีภูมิคุ้มกันจะเอื้อประโยชน์ให้ไวรัสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น แต่ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนคือสาเหตุของไวรัสโอไมครอน

ชัวร์ก่อนแชร์: ชาวเยอรมัน 96% ติดเชื้อ Omicron หลังฉีดวัคซีนครบโดส จริงหรือ?

เชื้อโอไมครอนสามารถติดได้ทั้งคนที่ฉีดและไม่ฉีดวัคซีน ทำให้ประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูง พบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนจะมากกว่าผู้ไม่ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน

ชัวร์ก่อนแชร์: Delmicron คือไวรัสพันธุ์ผสมระหว่าง Delta และ Omicron จริงหรือ?

แม้จะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งสายพันธุ์เดลต้าและโอไมครอนในเวลาเดียวกัน แต่ไม่พบว่ามีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า Delmicron ตามที่กล่าวอ้าง

ชัวร์ก่อนแชร์: ทั่วโลกพบผู้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ Omicron มากกว่าไม่ฉีด จริงหรือ?

เหตุผลที่หลายประเทศพบการติดเชื้อโอไมครอนในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนมากขึ้น เพราะปัจจุบันมีประชากรฉีดวัคซีนมากกว่าไม่ฉีดวัคซีน

ชัวร์ก่อนแชร์: ไม่มีผู้ติดเชื้อ Omicron รักษาตัวในโรงพยาบาล จริงหรือ?

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายร้อยรายตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2021

ชัวร์ก่อนแชร์: ผลวิจัยบราซิลชี้ Ivermectin ลดป่วย-ตายโควิดได้ถึงครึ่ง จริงหรือ?

เป็นผลจากงานวิจัยที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องและผู้วิจัยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตยา Ivermectin

ชัวร์ก่อนแชร์: พบผู้ป่วยมะเร็งเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นเพราะฉีวัคซีนโควิด 19 จริงหรือ?

NCI ยืนยันว่าไม่พบหลักฐานผู้คนป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ชัวร์ก่อนแชร์: ผลวิจัยชี้ภูมิธรรมชาติป้องกันโควิดได้ตลอดชีวิต จริงหรือ?

ผลวิจัยพบว่าผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง จะมีแอนติบอดีจำเพาะต่อโรคในร่างกายไปตลอดชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะไม่ติดเชื้อไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะเชื้อที่มีการกลายพันธุ์

ชัวร์ก่อนแชร์: ผู้บริหาร Bayer บอกว่าการฉีดวัคซีน mRNA คือยีนบำบัด จริงหรือ?

ผู้บริหาร Bayer ยกย่องวัคซีน mRNA ที่ทำให้ประชาชนยอมรับการรักษารูปแบบใหม่มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้การรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัดและยีนบำบัดของ Bayer เป็นที่ยอมรับในอนาคต

ชัวร์ก่อนแชร์: Forbes ยืนยันวัคซีน mRNA เปลี่ยนแปลง DNA ผู้รับวัคซีน จริงหรือ?

เนื้อหาบทความกล่าวถึง V(D)J recombination กระบวนการสร้างแอนติบอดีในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นขั้นตอนที่วัคซีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ชัวร์ก่อนแชร์: ช่องว่างในหน้ากากไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ จริงหรือ?

แม้ช่องว่างในเส้นใยบนหน้ากากจะใหญ่กว่าขนาดของไวรัส แต่ไวรัสแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างบนหน้ากาก

1 2 3 4 5 6 20