fbpx

คณะผู้บริหาร อสมท ร่วมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพฯ

คณะผู้บริหาร อสมท ร่วมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครบรอบ 69 ปี อสมท คู่สังคมไทย 9 เมษายน 2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี อสมท ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

อสมท แต่งตั้ง CFO ใหม่

บมจ. อสมท แต่งตั้ง นางสาวสุนทรียาวงศ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เปิด “ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ” ช่วยเหยื่ออาชญากรรมครบวงจร

แพทย์ใหญ่ตำรวจ ร่วมภาคเอกชน เปิด “ศูนย์พึ่งได้” ช่วยเหลือเด็ก-สตรีเหยื่ออาชญากรรม ดูแลครบวงจร เป็นที่พึ่งประชาชน

อสมท เดินหน้าพัฒนาที่ดิน มุ่งสร้างแหล่งรายได้ใหม่รับปี 2564

อสมท เร่งขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เปิดให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินของ อสมท บนพื้นที่ 50 ไร่

มศว จัดกิจกรรม SWU Open house 2020

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

1 2 3 7