fbpx
ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี

งานประกาศผล ‘รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564’ 28 พ.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะจัดให้มีงานประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) จังหวัดปทุมธานี งานประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ จำนวนผลงานประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564” มีที่ผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 110 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น […]

อสมท โชว์ผลงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีรายได้ 392 ล้านบาท

อสมท โชว์ผลงานไตรมาส 3 ปี 2564  มีรายได้  392 ล้านบาทธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ยังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ เดินหน้าเร่งสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่พัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่การบริหารค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน 

‘MCOT Cares เพื่อชุมชน’ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สระบุรี

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “MCOT Cares เพื่อชุมชน” พร้อมจับมือเครือข่ายพันธมิตร รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เกาะติดสถานการณ์กับสำนักข่าวไทย : เป็นกลาง น่าเชื่อถือ มืออาชีพ

ทุกข่าว ทุกเรื่องราว ยึดถือความจริง เกาะติดสถานการณ์กับสำนักข่าวไทย : เป็นกลาง น่าเชื่อถือ มืออาชีพ

‘รศ.เกษมศานต์’ นั่ง ผอ.ใหญ่ อสมท ชูวิสัยทัศน์ ‘สร้างความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลง’

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท อย่างเป็นทางการ พร้อมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.อสมท เพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงาน โดยชูวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

สมาคมทีวีดิจิตอล-นีลเส็น ลุย “ทีวีเรตติ้งใหม่” ข้ามแพลทฟอร์ม กสทช.หนุนงบ 288.8 ล.

15 ส.ค.- “สมาคมทีวีดิจิตอล” จับมือ “นีลเส็น” เดินหน้า “ทีวีเรตติ้งใหม่” ข้ามแพลทฟอร์ม กสทช.สนับสนุนงบ 288.8 ล้าน ในที่สุดโครงการพัฒนาระบบสำรวจความนิยมรายการโทรทัศน์แบบใหม่เพื่อให้สอดรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอลเพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ยื่นเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 288.8 ล้านบาทจากกสทช.ก็ผ่านการพิจารณาอนุมัติและเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วโดยมี นีลเส็น (Nielsen) เป็นผู้รับจ้างสมาคมฯ ทำการสำรวจแบบข้ามแพลทฟอร์ม (Cross Platform) เพื่อให้ได้ผลความนิยมทั้งจากการรับชมแบบเดิมผ่านหน้าจอทีวีและการรับชมแบบใหม่ผ่านจอออนไลน์ในกรอบระยะเวลา 4 ปี  นายสุภาพ คลี่ขจาย  นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่สมาคมฯ ผลักดันอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสองปีนับตั้งแต่มีประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 (ม.44) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลการสำรวจความนิยมของผู้ชมเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาคุณภาพรายการของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นสื่อหลักของชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ชมทั้งผ่านจอทีวีและจอออนไลน์โดยโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไร ? ให้เกิดความน่าเชื่อถือแม่นยำและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในที่มาของกลุ่มตัวอย่างและระเบียบวิธีวิจัยในมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนารูปแบบรายการและมีเดียเอเจนซีผู้นำไปใช้ประโยชน์วางแผนในการซื้อสื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สมาคมฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอแผนงานการสำรวจความนิยมแบบใหม่ต่อสมาชิกผู้ประกอบการทีวีระบบดิจิตอลทุกช่องและตัวแทนมีเดียเอเจนซีร่วมพิจารณาคัดเลือกจนสุดท้ายมีมติให้นีลเส็น  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงและมาตรฐานการสำรวจวิจัยระดับสากลเป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความนิยมครั้งนี้จากนั้นสมาคมฯก็ได้ยื่นเสนอรายละเอียดของแผนงานการบริหารจัดการโครงการต่อ กสทช.ตามเงื่อนไขจนได้รับการพิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนจำนวน 288,898,105 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อเริ่มดำเนินการสำรวจความนิยมโทรทัศน์แบบใหม่ในกรอบระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี สำหรับสาระสำคัญในการสำรวจความนิยมโทรทัศน์แบบใหม่นี้จะขยายหน่วยตัวอย่างที่ใช้เป็นพื้นฐานพัฒนาเรตติ้งรายการจากเดิม 9,000 ตัวอย่างเป็น 13,000 ตัวอย่างควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมการสำรวจ (Software) ระบบใหม่  ซึ่งจะนำไปสู่การวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์แบบข้ามแพลทฟอร์ม (Cross […]

อสมท โชว์ผลงานทำกำไรต่อเนื่อง 6 เดือน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี สวนกระแสเศรษฐกิจ

อสมท โชว์ผลงาน มีกำไรหกเดือนแรกรวม 79 ล้านบาท เป็นการกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังภาพรวมรายได้จากทุกธุรกิจมีทิศทางดีขึ้น รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

บมจ.อสมท เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่าย (จำนวน 7 อัตรา)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย (จำนวน 7 อัตรา)  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6291 หรือ 6260 และตามประกาศที่ 49/2564 (เอกสารตามแนบ) https://www.mcot.net/view/lXBsv3Mh ดาวน์โหลด 49-2564_ประกาศรับสมัครบุคคล (ภายนอก) – ตำแหน่ง_ผู้อำนวยการฝ่าย.pdf ใบสมัครงาน บมจ.อสมท.pdf แผนที่ บมจ.อสมท.pdf

1 2 3 4 10