fbpx
ครม.เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย.

ครม.เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย.

มติ ครม. เห็นชอบวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ที่เหลืออีก 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 4 กันยายน และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน รวมหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563