“พระพยอม” ดึงสติชาวพุทธอย่าหลงงมงายปาฏิหาริย์ไอ้ไข่

“พระพยอม” ดึงสติชาวพุทธอย่าหลงงมงายอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ “ไอ้ไข่” ที่ลือปากต่อปากให้โชคลาภเงินทอง แนะใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ใช้เหตุผลและปัญญา