นายกฯ ร่วมน้อมรำลึก สมเด็จย่า

นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฏีกา ครม.และคู่สมรส ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ

ศรีสุวรรณ จี้สอบ 1,118 อาจารย์ ผิดพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้องนายกรัฐมนตรี สั่งกระทรวงอุดมศึกษาสอบ 1,118 อาจารย์ ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมหรือไม่

1 2 3 2,153