fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์: ไวรัส HIV VB เกิดกับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด จริงหรือ?

4 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย: Science Feedback (สหรัฐอเมริกา)
แปลและเรียบเรียงบทความโดย: พีรพล อนุตรโสตถิ์, อดิศร สุขสมอรรถ


ประเภทข่าวปลอม: ข้อมูลเท็จ

บทสรุป:


  1. ไวรัส HIV สายพันธุ์ VB ถูกค้นพบตั้งแต่ปี 1998 ก่อนการคิดค้นวัคซีนโควิด 19 ถึง 2 ทศวรรษ
  2. ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่มีวัคซีนชนิดไหนทำให้ผู้รับวัคซีนเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรค AIDS

ข้อมูลที่ถูกแชร์:

มีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับไวรัส HIV และวัคซีนโควิด 19 เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา โดย อเล็กซ์ โจนส์ นักจัดรายการวิทยุผู้มีประวัติเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิด อ้างผ่านรายการ The Alex Jones Show ว่าไวรัส HIV สายพันธุ์ VB ที่พบการแพร่ระบาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ แท้จริงแล้วคืออาการภูมิคุ้มกันบกพร่องของผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งทางการพยายามปกปิด นอกจากนี้ยังมีการแชร์ข้อความว่าวัคซีนโควิด 19 ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้ผู้รับวัคซีนมีอาการป่วยคล้ายผู้ป่วยโรค AIDS ซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่า VAIDS

FACT CHECK: ตรวจสอบข้อเท็จจริง:


หน่วยงานศึกษาความสัมพันธ์ด้านระบาดวิทยาและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัส HIV ในภาคพื้นยุโรปและยูกันดา (BEEHIVE) พบการแพร่ระบาดของไวรัส HIV สายพันธุ์ VB ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 โดยผู้วิจัยพบว่า ไวรัสสายพันธุ์ VB มีการกลายพันธุ์จากไวรัสสายพันธุ์เดิมมากกว่า 250 แห่ง โดยผู้ติดเชื้อจะมีปริมาณไวรัสในร่างกายมากกว่าไวรัส HIV สายพันธุ์อื่นๆ และทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ T cell ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อไวรัสลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ประเมินว่าการติดเชื้อไวรัส HIV สายพันธุ์ VB จะทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ AIDS ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 2 เท่า

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบการติดเชื้อไวรัส HIV ในมนุษย์ประมาณทศวรรษที่ 1920 ถึง 1930 ซึ่งการศึกษาสารพันธุกรรมหรือจีโนมของไวรัส HIV สายพันธุ์ VB พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1998

ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อไวรัส HIV ทั่วไปกับไวรัส HIV สายพันธุ์ VB สามารถพบได้จากปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ T cell

ในคนปกติจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ T cell ประมาณ 500 ถึง 1,600 เซลล์/มม. ส่วนผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีระดับ CD4+ T cell ต่ำกว่า 200 เซลล์/มม. เข้าข่ายเป็นผู้ป่วย AIDS และเสี่ยงเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้วิจัยพบว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ไม่เข้ารับการรักษาใดๆ ปริมาณ CD4+ T cell จะลดลง 49 เซลล์/มม.ต่อปี แต่ผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ VB ปริมาณ CD4+ T cell จะลดลง 98 เซลล์/มม.ต่อปี หรือลดลงเร็วกว่าเดิม 2 เท่า

การค้นพบไวรัส HIV สายพันธุ์ VB ส่งผลต่อแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV โดยตรง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ผู้ที่มีระดับ CD4+ T cell น้อยกว่า 350 เซลล์/มม. เข้ารับการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัส

ผู้ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีกว่าระดับ CD4+ T cell จะลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์/ม.ม. แต่ผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ VB จะมีปริมาณ CD4+ T cell ต่ำกว่า 350 เซลล์/ม.ม. ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ดังนั้นผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ VB จึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ

ข่าวลือที่ว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV สายพันธุ์ VB แท้จริงแล้วคือผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่เป็นความจริง เนื่องจากนักวิจัยพบการมีอยู่ของไวรัส HIV สายพันธุ์ VB ตั้งแต่ปี 1998 ก่อนการระบาดของโควิด 19 และการผลิตวัคซีนโควิด 19 ถึง 2 ทศวรรษ

อเล็กซ์ โจนส์ ยังอ้างว่า ไวรัส HIV สายพันธุ์ VB สามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้ ซึ่งแท้จริงแล้ว ไวรัส HIV จะแพร่เชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งในร่ายกายเท่านั้น เช่น เลือด, น้ำอสุจิ, สารคัดหลั่งในช่องคลอด, น้ำนมแม่ ฯลฯ แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้

ในประเทศอังกฤษยังมีการอ้างว่า กิจกรรมสัปดาห์ตรวจเชื้อ HIV แห่งชาติ ที่เริ่มเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นงานที่จัดให้ผู้ป่วยจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาตรวจหาเชื้อ HIV โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี กิจกรรมสัปดาห์ตรวจเชื้อ HIV แห่งชาติของอังกฤษ เป็นงานประจำปีที่จัดมาตั้งแต่ปี 2011 ก่อนการคิดค้นวัคซีนโควิด 19 นับทศวรรษ

ในสื่อสังคมออนไลน์มีการอ้างว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกทำลาย จนมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรค AIDS โดยเรียกอาการนี้ว่า VAIDS หรือ Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome

แกรนท์ แม็คฟาเดน ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอดีไซน์เพื่อภูมิคุ้มกันวิทยา, วัคซีน และการบำบัดด้วยไวรัส มหาวิทยาลัย Arizona State University อธิบายว่า VAIDS ไม่ใช่อาการที่มีอยู่จริง โรค AIDS หรือ Acquired Immunodeficiency Syndrome คืออาการที่ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำลาย ทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี้ยังยืนยันว่าไม่มีวัคซีนชนิดใดที่เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรค AIDS

มีการประเมินว่านับตั้งแต่ไวรัส HIV (human immunodeficiency virus) แพร่ระบาด มีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ทั่วโลกแล้วกว่า 80 ล้านคน และมีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจากโรค AIDS กว่า 36 ล้านคน

การวิจัยเกี่ยวกับไวรัส HIV ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ช่วยยืดอายุขัยผู้ติดเชื้อมากกว่าในอดีต แต่การแพร่ระบาดก็ยังดำเนินต่อไป โดยปี 2020 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่กว่า 1.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเพราะโรค AIDS กว่า 6 แสนคน

แม้ไวรัส HIV สายพันธุ์ VB จะทำให้ผู้ติดเชื้อมีปริมาณไวรัสในร่างกายมากกว่าและระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายรวดเร็วกว่าการติดเชื้อ HIV สายพันธุ์อื่นๆ แต่การรักษาผู้ป่วย HIV ในปัจจุบันยังใช้ได้ผลกับผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ VB เช่นเดิม

นอกจากนี้อัตราการติดเชื้อไวรัส HIV ทั่วโลกยังลดลงทุกปี โดยพบว่าในปี 2020 มีผู้ติดเชื้อ HIV น้อยกว่าปี 2010 ถึง 31%

ข้อมูลอ้างอิง:

https://healthfeedback.org/claimreview/covid-19-vaccines-dont-weaken-immune-system-are-unrelated-to-hiv-vb-variant-alex-jones/
https://healthfeedback.org/claimreview/new-highly-virulent-hiv-variant-named-vb-identified-in-the-netherlands-daily-mail/

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ตราดพบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย “โนวไซ” แพร่จากลิง 10 ราย

จ.ตราด พบผู้ป่วยติดไข้มาลาเรีย “โนวไซ” ซึ่งแพร่จากลิงสู่คน 10 ราย เตือนประชาชนอย่าให้ยุงก้นปล่องกัด และเลี่ยงใกล้ชิดลิง

ระทึก! ไฟไหม้รถเมล์ 30 ชีวิตหนีตายวุ่น

เกิดเหตุไฟไหม้รถเมล์ หน้าห้างใหญ่กลางเมืองนนทบุรี เมื่อคืนนี้ ผู้โดยสารกว่า 30 คน หนีตายวุ่น เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงได้

“บุญสิงห์”นำกก.บห.เศรษฐกิจไทย ลาออกยุติขัดแย้ง

“บุญสิงห์” นำกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย รวม 15 คน ยื่นลาออกต่อ กกต. ยุติขัดแย้งในพรรค พร้อมประชุมปรับโครงสร้างใหม่ภายใน 45 วัน

นายกฯ ฝาก “ชัชชาติ” แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายกฯ ฝากผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว ย้ำยึดหลักกฎหมาย ชี้ยิ่งล่าช้า ประชาชนจะเดือดร้อน

ข่าวแนะนำ

ตร.จับ “ต๊ะ บอยสเก๊าท์” คดีหวยทิพย์

ตำรวจจับกุม “ต๊ะ บอยสเก๊าท์” นักร้องชื่อดังยุค 90 กับพวก ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่ง “แตงโม” คืนสู่อ้อมกอดพระเจ้า

คนบันเทิงและผู้ใหญ่ที่แตงโมรักและเคารพ ร่วมส่งนางเอกผู้ล่วงลับครั้งสุดท้าย ในพิธีฌาปนกิจ “แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์”

เตรียมปรับคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัย กลาง มิ.ย.นี้

ปลัด สธ. เผยสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่อง คาดเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นตามกำหนด ให้หน่วยงานสาธารณสุขนำร่องกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัย เตรียมปรับคำแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเหลือ 3 กรณี กลางเดือน มิ.ย.นี้

เริ่มแล้วพิธีฌาปนกิจ “แตงโม”-เพื่อนดาราร่วมงาน

เพื่อนดาราร่วมพิธีฌาปนกิจ “แตงโม ภัทรธิดา” ที่คริสตจักรเมเธอดิสท์ คลองสี่ ปทุมธานี โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา