fbpx

ถ้าไม่คุมเข้มยอดติดเชื้ออาจทะลุ 3 หมื่นต่อวัน

ทำเนียบรัฐบาล 19 ก.ค.-ศบค.เพิ่มพื้นที่คุมสูงสุดจาก 24 เป็น 53 จังหวัด งดออกนอกที่พักโดยไม่จำเป็นช่วงกลางวัน หลังอาจารย์สิ่งแวดล้อม มหิดลเตือน ถ้าไม่คุมเข้มยอดติดเชื้ออาจพุ่ง 3 หมื่นต่อวัน ขอประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับ 28


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 : ศบค.) แถลงว่า จากการประเมินสถานการณ์ นางนวลจันทร์ สิงห์คราญ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอข้อมูลว่า หากไม่มีมาตรการใด ๆ ควบคุม อาจทำให้ยอดการติดเชื้อสูงสุดถึงวันละ 31,997 คนต่อวัน แต่หากควบคุมจะมียอดเฉลี่ย 9,018 – 12,605 คนต่อวัน เช่นจำนวนแต่ละวันในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อการควบคุมสูงสุด ศบค.จึงกำหนดพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศใหม่ โดยยกระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาสปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการสมุทรสาคร

โฆษก ศบค. กล่าวว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มจาก 24 เป็น 53 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพซร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำป่าง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด ชุมพร นครพนม น่าน บึงกาฬ พังงา แพร่ พะเยา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สุราษฎร์ธานี และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด คือ ภูเก็ต


“ขอเน้นย้ำให้ประชาชนร่วมมือตามข้อกำหนดล่าสุด ฉบับที่ 28 คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งที่ประชุมศปก.ศบค.เช้านี้(19 ก.ค.) มีมติให้งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นการเดินทางเพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ไปพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรคหรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ เวิร์คฟอร์มโฮมได้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะจัดชุดตรวจเข้มแข็งกระจายอยู่รอยต่อของแต่ละจังหวัด มีด่านตรวจทั้งเข้าและออก” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

โฆษกศบค. กล่าวว่า มีแนวทางเข้มข้นขึ้น 3 แนวทาง คือ การแสดงหลักฐานการอนุญาตต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่เป็นใบผ่านทางหรือผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ด่านตรวจ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ covid19.in.th ซึ่งจะได้คิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจตั้งแต่วันนี้ (19 ก.ค.) เป็นต้นไป ทั้งนี้ นอกจากบุคคล 6 กลุ่มที่จะได้รับการยกเว้น คือด้านการสาธารณสุข การขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์และพัสดุ สิ่งพิมพ์ เพื่อการส่งออกและนำเข้า การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการอำนวยประโยชน์เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน การประกอบอาชีพที่จำเป็น กรณีจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะของเจ้าหน้าที่

“อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ 13 จังหวัด มีความยุ่งยากในการเดินทาง เพราะถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ส่วนบุคคลนอกเขตพื้นที่จะเดินทางเข้ามาสามารถทำได้ แต่ต้องมีความจำเป็นเท่านั้น ห้ามบุคคลใดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว


โฆษก ศบค. กล่าวว่า สำหรับการขนส่งสาธารณะ ให้กระทรวงคมนาคม กทม. จังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการขนส่งและให้บริการสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยให้จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นไป

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้จำหน่ายได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามบริโภคในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community mall หรือ สถานประกอบการอื่น ให้เปิดบริการได้เฉพาะ supermarket และแผนกยาและเวชภัณฑ์เท่านั้น พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน โรงแรมงดการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดเลี้ยง ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น แต่หากพบการติดเชื้อสูงขึ้น ให้จังหวัดสามารถพิจารณาปิดได้ ส่วนโรงเรียน สถาบันการศึกษาฝึกอบรมและสถานศึกษาต่าง ๆ ยังไม่ให้เปิดบริการ

“ขณะที่สถานประกอบการนอกห้างสรรพสินค้า ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกรักษาโรค ร้านขายยา โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธนาคาร ตู้ ATM ธุรกิจสื่อสารคมนาคม ร้านจำหน่ายอาหาร ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยา ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดยังให้เปิดบริการ แต่ ทั้งนี้ ให้อำนาจแต่ละจังหวัดประเมินสถานการณ์และสามารถสั่งปิดได้ หากพบว่าสถานที่นั้น ๆ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ” โฆษก ศบค. กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

เตรียมย้ายเสาไฟโผล่กลางถนน จ.สมุทรปราการ

ชาวบ้านร้องสื่อโซเชียล เสาไฟโผล่กลางถนน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จุดที่เป็นทางโค้ง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ล่าสุดการไฟฟ้าฯ เตรียมดำเนินการย้ายเสาไฟดังกล่าว ในวันเสาร์นี้

ข่าวแนะนำ

สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักทั่วโลก

ปลัด สธ.แจงสถานการณ์โควิดระบาดหนักเหมือนกันทั่วโลก เร่งกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ไปทุกภูมิภาคแล้ว ขณะที่สถานการณ์เตียงล้น ใช้มากกว่า 80% แล้ว ลุ้นมาตรการล็อกดาวน์ช่วยลดจำนวนป่วยหนักและเสียชีวิตลง ภายใน 2-4 สัปดาห์

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

คนในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทำติดโควิด

ศบค.เผยจำนวนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 17,345 ราย เสียชีวิต 117 คน กทม.ยังติดอันดับมากสุด ปัจจัยเสี่ยงจากคนในครอบครัว ไปพื้นที่แออัดพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่

WHO เผย 1 สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตทั่วโลกพุ่ง 21%

องค์การอนามัยโลก เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 21% ภายเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ขณะที่อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนเข็มสามให้ผู้สูงอายุ