fbpx

ฮ่องกงระงับใช้วัคซีนไฟเซอร์ หลังพบปัญหาบรรจุภัณฑ์ชำรุด

ฮ่องกงประกาศระงับใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทคจำนวน 2 ชุด เนื่องจากมีปัญหาบรรจุภัณฑ์ชำรุด

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวกแล้ว

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของซิโนแวก บริษัทเวชภัณฑ์ของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

ฮ่องกงเปิด รพ.เพิ่ม รับผู้ป่วยโควิดระลอก 3

ทางการฮ่องกงเปิดโรงพยาบาลขึ้นอีกแห่งวันนี้ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 จำนวนผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด และรุนแรงที่สุดนับแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดเป็นต้นมา

1 2