fbpx

อินเดียเตรียมพร้อมรับมือโควิดระบาดระลอก 3

อินเดียเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดระลอก 3 ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน โดยศึกษาจากบทเรียนอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในการระบาดระลอก 2 เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม

อินเดียพบผู้ป่วยโควิดสูงสุดในรอบ 2 เดือน

อินเดียพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายวันในวันนี้ จำนวน 47,092 คน ทำสถิติสูงสุดในรอบสองเดือน ในขณะที่รัฐบาลกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจากรัฐเกรละที่พบการระบาดสูงสุด การกลับมาเปิดโรงเรียน และการเริ่มเข้าสู่เทศกาลฉลองของอินเดีย

1 2 3 7