fbpx

รมช.มนัญญา หารือตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบฯ

รมช.มนัญญา รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล รับข้อเสนอ 2 ปี เริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณา พร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฎกระทรวง

พร้อมรับฟังความเห็นปรับแก้กฏหมายสหกรณ์

รมช.มนัญญา ยืนยันพร้อมรับความเห็นสมาชิกสหกรณ์ที่กังวลจะได้รับผลกระทบจากร่างกฏกระทรวงเกษตรฯ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ เบื้องต้นการตั้งค่าสงสัยเผื่อหนี้จะสูญของสหกรณ์ยืดเวลาบังคับใช้ไปอีก 5 ปีเพื่อให้สหกรณ์ปรับตัวได้

ปรับโฉมร้านสหกรณ์กรุงเทพ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ปรับรูปแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมผลผลิตการเกษตรและสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนฝั่งธนบุรีมาจับจ่ายใช้สอย

กสส. เผยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ช่วยสมาชิกทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ ปี 2563 จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3,900 ล้านบาท ทั้งให้สหกรณ์กู้ยืมไปต่อยอดธุรกิจและส่งเสริมอาชีพสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ในช่วงประสบภัยพิบัติต่างๆ

สหกรณ์เจ้าหนี้ไม่ค้านแผนฟื้นฟูการบินไทย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ค้านการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เชื่อส่งผลดีทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

ดีดี.การบินไทย ลุ้น 17 ส.ค. นี้หวังศาลเคาะให้เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี.การบินไทย ยอมรับจดจ่อ!! 17 สิงหาคมนี้ ลุ้นศาลล้มละลายกลาง เคาะ ให้การบินไทยเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู โดยมั่นใจว่าเจ้าหนี้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ให้การสนับสนุน เพื่อให้การบินไทย สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้

1 2 3 5