fbpx

สั่ง 4 สหกรณ์งบการเงินผิดปกติเร่งแก้ไข

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์งบการเงินผิดปกติ พบสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 แห่ง มีความเสี่ยง สั่งแก้ไขเร่งรัดหนี้สินและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

“มนัญญา” จี้ 2 กรมตรวจสอบสหกรณ์งบการเงินผิดปกติ

รมช.เกษตรฯ สั่ง 2 กรมฯ ตรวจสอบสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่งบการเงินเคลื่อนไหวผิดปกติ เร่งสร้างกลไกป้องกัน หวั่นเกิดปัญหาซ้ำรอย

ชสอ. ยืนยันยังไม่มีสมาชิกแห่ถอนเงิน เตรียมออก Product ใหม่ เรียกความเชื่อมั่น

ชสอ. ยืนยันยังไม่มีสมาชิกแห่ถอนเงิน ย้ำสภาพคล่องมากกว่าหมื่นล้านเพียงพอดูแลทั่วถึง เตรียมออก Product ใหม่ เรียกความเชื่อมั่น

ชสอ.ยืนยันสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย

ชสอ.ยืนยันเตรียมสํารองสภาพคล่องทางการเงิน และร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ เป็นเครือข่าย พร้อมช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง

สหกรณ์รวมพลังสู้โควิด-19 สร้างเครือข่ายกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์รวมพลังสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค หวังบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์อุ้มสมาชิกสู้ภัยแล้ง

สหกรณ์ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านให้กู้ขุดบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างอาชีพระยะสั้นช่วงหน้าแล้ง

กาฬสินธุ์จัดประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้ ช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์

กาฬสินธุ์จัดประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้ ช่วยพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกเกิดการรวมกลุ่ม มีอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

1 2 3 4 5