fbpx

ปรับโฉมร้านสหกรณ์กรุงเทพ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

กรุงเทพฯ 18 ก.ย. – กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ปรับรูปแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมผลผลิตการเกษตรและสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนฝั่งธนบุรีมาจับจ่ายใช้สอย


นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1 , 2 และส่วนกลางเป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สาขาพระปิ่นเกล้า ซึ่งได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายของ(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรคุณภาพและปลอดภัยจากขบวนการหกรณ์กระจายไปสู่ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรม และมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ กับร้านสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นมุมของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาวางจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและหมี่โคราชสำเร็จรูป จากเครือข่ายสหกรณ์ จ.นครราชสีมา ไข่ไก่จากสหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรากาแฟจากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด จ.ชุมพร กล้วยหอมทอง น้ำตาลโตนด กะปิจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี อาหารทะเล จากสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ จำกัด จ.สมุทรสาคร พริกไทย จากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง นม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี เนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยมจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม กุนเชียงปลาสลิดจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จ.สุพรรณบุรี นมแพะ โลชั่นนมแพะ สบู่นมแพะ กลุ่มแปรรูปนมแพะ (สังกัดกลุ่มอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ) จ.กรุงเทพมหานคร สาคูจากต้นสาคูจากกลุ่มอาชีพทำน้ำพริกและเห็ดแปรรูป สังกัดสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร และแชมพูมะกรูด น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด จากกลุ่มอาชีพไวส์แอนวิสดอม สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด) กรุงเทพมหานคร


สำหรับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2482 เป็นร้านสหกรณ์ของคนเมืองหลวง แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร และเป็นร้านสหกรณ์แห่งที่ 19 ในประเทศไทย มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง 493 คน มีเงินค่าหุ้น แรกตั้ง 15,780 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 134,713 คน ผลการดำเนินงานของร้านสหกรณ์แห่งนี้ มียอดจำหน่ายสินค้าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 105,377,063 บาท มีรูปแบบการจำหน่ายสินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์ การขายหน้าร้าน รวมทั้งเปิดให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สั่งจองสินค้า โดยทางร้านสหกรณ์จะมีการแจ้งสินค้าที่จะจำหน่ายให้สมาชิกรับทราบด้วยการจัดทำปฏิทินสินค้าเพื่อให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์ได้ และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้ในราคายุติธรรม เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเมื่อสิ้นปีจะมีการปันผลให้ตามค่าหุ้น และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่ตามสัดส่วนที่มาใช้บริการและซื้อสินค้ากับทางร้านสหกรณ์ โดยร้านดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่พึ่งของสมาชิกและของประชาชนมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งปัจจุบันร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาพระปิ่นเกล้า เอกมัย ลาดหญ้า บางลำพู และสาขาโรงพยาบาลปิยะเวท โดยจะมีการขยายผลรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ไปยัง 5 สาขาในเร็ว ๆ นี้

นายประกอบกล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ที่สำคัญต้องเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อขอรับรองตามมาตรฐาน GAP หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากนั้นกรมจะเชื่อมโยงหาแหล่งจำหน่าย โดยเฉพาะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และร้านสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ต่อเนื่อง มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนสหกรณ์ที่เป็นจุดจำหน่ายจะมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าเกษตร รวมถึงมีเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ด้วย . – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สลด! กระเช้าขึ้นยอดควน สลิงขาด ดับ 2 เจ็บ 3

สลิงกระเช้าขึ้นยอดควน วัดอุทัยธรรมาราม อ.เมือง จ.พัทลุง ขาด มีผู้เสียชีวิต 2 คน เป็นหญิงอายุ 73 ปี และ 83 ปี และมีผู้บาดเจ็บอีก 3 คน

เลขาฯ สมช. ขอให้รอ สธ. เคาะเพิ่มมาตรการอีก 1-2 วัน

เลขาฯ สมช. ขอให้รอ สธ. เคาะเพิ่มมาตรการในอีก 1-2 วัน หลังยอดผู้ติดเชื้อทะลุพันแล้ว คาดยกระดับพื้นที่เสี่ยง อาจลดเวลาเปิดปิด ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า

ตะลึงราคา! กล้วยด่าง หน่อเกือบ 20,000

เห็นแล้วอึ้ง ตลึงราคา เพาะพันธุ์หน่อกล้วยด่างขายช่วงโควิด กระแสตอบรับดี ราคาพุ่งหน่อละ 18,000 บาท โกยรายได้เดือนละหลายแสน

ศูนย์การค้า-ห้างฯ ทั่วประเทศ ปิด 21.00 น. เริ่มพรุ่งนี้

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยกระดับคุมเข้มโควิด-19 เลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 21.00 น. ทุกวัน เริ่มพรุ่งนี้

ข่าวแนะนำ

เตรียมจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้รถทัวร์เสียชีวิต คนละ 1.1 ล้าน

ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์โดยสารสายอุดรธานี-กรุงเทพฯ ไฟไหม้ ต่างไม่คาดคิดจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น ขณะที่ คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยเตรียมจ่ายสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตคนละ 1.1 ล้านบาท

ติดโควิดไอเป็นเลือด ประสานวันที่ 8 เพิ่งมารับวันนี้

ครอบครัวติดโควิดทั้งบ้าน ร้องผู้ช่วย ส.ส.เขตสายไหม ให้เข้าช่วยเหลือ หลังมีอาการป่วยหนัก เจ็บปอดรุนแรง

ศูนย์การค้า-ห้างฯ ทั่วประเทศ ปิด 21.00 น. เริ่มพรุ่งนี้

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยกระดับคุมเข้มโควิด-19 เลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 21.00 น. ทุกวัน เริ่มพรุ่งนี้

สธ.ยันเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด กทม.-ปริมณฑล เพียงพอ

สธ.ยืนยันเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียงพอ วอนอย่าเพิ่งเรียกร้องห้องพิเศษ ขอให้นำตัวเข้ามารักษาในระบบก่อนจะดีที่สุด