fbpx

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จก. อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการ คทช.

“ต้องปรับแนวคิดของเกษตรกร ให้รวมกลุ่มกันเพื่อจะได้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว ปีนี้ดีหน่อย ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันราคาดี ไม่ต้องช่วยชดเชยทำให้รัฐบาลลดรายจ่ายตรงนี้ แต่ถ้าเราสร้างความมั่นคงเรื่องอาชีพให้กับชาวบ้านโดยที่เขาทำตามความต้องการของตลาด ไม่ผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป ตรงนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้” นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความหน้าของการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ในต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ต้องการให้ประชาชนผู้ยากไร้ มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน นำมาซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเกษตรกรสมาชิกได้รับจัดสรรที่ดินจำนวนทั้ง 198 ราย จำนวน 210 แปลง มีเนื้อที่รวม 1,408 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ในการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าดงหมูให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ พร้อมจัดทำสมุดประจำตัวที่ดินทำกิน จากนั้นวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัดขึ้น โดยการสนับสนุนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมเพื่อดูแลในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและการตลาด […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สร้าง “ฝายชะลอน้ำ ห้วย วัง ฝาย ตุ้น”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง” สร้าง “ฝายชะลอน้ำ ห้วย วัง ฝาย ตุ้น”
เติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า พร้อมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสามัคคีขบวนการสหกรณ์

แจงกฎกระทรวงกำกับดูแลสหกรณ์ช่วยป้องกันทุจริต

กรุงเทพฯ 21 ก.ค.- อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันกฎกระทรวงเกษตรฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลสหกรณ์ช่วยเสริมความเข้มแข็งและป้องกันทุจริต รักษาผลประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ พร้อมป้องกันสมาชิกสร้างหนี้สินล้นพ้นตัว

“มนัญญา” ประชุมคณะกรรมการแก้ทุจริตสหกรณ์นัดแรก

“รมช.มนัญญา” ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ครั้งแรก หลังได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี เตรียมตั้ง 3 คณะทำงานสืบสวน ตรวจสอบ และปรับปรุงระเบียบเพื่อให้แก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เผยสอบหาผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ เพิ่ม

กรุงเทพฯ 24 พ.ค. – อธิบดีกรมส่งเสิรมสหกรณ์ระบุ จะร่วมกับดีเอสไอขยายผลติดตามทรัพย์คดีทุจริตสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ ต่อเนื่อง แล้วยึดมาจำหน่ายและจ่ายคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้เสียหาย เผยขณะนี้ดีเอสไอกำลังตรวจสอบว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดในการยักยอกทรัพย์สหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มเติมหรือไม่เพื่อขยายผลทางคดี

บุกค้นและอายัดทรัพย์​คดีสหกรณ์​กระทรวง​เกษตร​ฯ

อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​เผย​ กรมสนธิกำลัง​กับดีเอสไอและตำรวจสน.​นางเลิ้ง​บุกตรวจค้นพื้นที่​เป้าหมาย​ 6 จุด​ที่เกี่ยวข้อง​กับ​คดีทุจริต​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ก​ระทรวงเกษต​รและสหกรณ์​ โดยอายัดทรัพย์​ได้​มูลค่า​ 300​ ล้าน​บาท​และ​จะขยายผล​ติดตามทรัพย์ต่อเนื่อง​

“มนัญญา” สั่งตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 17 พ.ค. – รมช.มนัญญา สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ หาพฤติกรรมทุจริตเพื่อคุ้มครองเงินสมาชิกให้แล้วเสร็จใน 3 เดือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบสหกรณ์

สหกรณ์โคนมทำ MOU ซื้อมันเส้น แก้อาหารสัตว์ขาด-แพง

เครือข่ายสหกรณ์โคนมในจ. กำแพงเพชรทำ MOU รับซื้อมันเส้นโดยตรงจากสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังและผู้ประกอบการส่งออกเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบอาหารโคนมที่สมาชิกสหกรณ์เลี้ยง บรรเทาผลกระทบจากภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลนและราคาแพง

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด ร่วมกับ นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรทั่วไปที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 5 พื้นที่

กสส. หนุนสหกรณ์เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุ นโยบายในปี 2565 ในโอกาสครบรอบ 106 ปีการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนให้สหกรณ์ทั้ง 7,840 แห่งทั่วประเทศเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน

ต่อยอด “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ” ปี 65

กรุงเทพฯ 23 ก.พ. – กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เสริมความรู้ด้านตลาดต่อยอด โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ปี 65 ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้คนละไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากปี 64 ร้อยละ 3

ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุ เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาเดือนมี.ค. นี้

1 2 3 5