fbpx

เกษตรฯ – ไจก้าร่วมพัฒนากาแฟสหกรณ์ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยข่าวดี ร่วมกับไจก้า ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาคุณภาพกาแฟสหกรณ์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่จนสำเร็จ โดยพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟจนได้คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ส่งออกให้บริษัทญี่ปุ่น 4 บริษัทแล้ว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรฝึกงานฟาร์มที่ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ แอมเวย์ส่งข้าวมากกว่า 3.9 หมื่นตัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือแอมเวย์ยาวนาน 22 ปี ส่งข้าวมากกว่า 3.9 หมื่นตัน สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์กว่า 992.76 ล้านบาท ขยายตลาดข้าวสารต่อเนื่อง หนุนสหกรณ์ต่อยอดข้าวคุณภาพ หวังส่งออก ตปท. สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน พร้อมนำเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นจัดตั้งสหกรณ์ที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแนวทางตั้งสหกรณ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ หวังสร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนระดับฐานราก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศผลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ให้เป็นองค์กรของชุมชนและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคง แต่ละปีจะมีการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสหกรณ์ในพื้นที่

จัดหาเงินกู้ให้แท็กซี่ยืมประกอบอาชีพ

รมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกรมธนารักษ์หาที่จอดรถให้สหกรณ์แท็กซี่ พร้อมจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ย 1 % ให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพช่วงโควิด

เรื่องนี้มีคำถาม : โรงสีงบ 8 ล้าน สร้างแล้วไม่ใช้ 20 ปี

โรงสีสหกรณ์การเกษตร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งบประมาณกว่า 8 ล้าน สร้างแล้วใช้งานไม่ได้ ถูกทิ้งร้างเกือบ 20 ปี

กสส.ประกาศคุมอัตราดอกเบี้ยรับฝากสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกประกาศนายทะเบียนคุมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ส่งผลลดต้นทุนการเงินสหกรณ์

กสส. ประกาศทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แจงออกประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใ

พร้อมช่วยสมาชิกสหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

กรุงเทพฯ 28 เม.ย. – อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะให้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้มีกำลังผ่อนชำระ อีกทั้งให้สหกรณ์ต่างๆ สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้สมาชิก พร้อมเตรียมเงินกพส. กว่า 300 ล้านบาทที่จะปล่อยดอกต่ำช่วยสหกรณ์

1 2 3 4