fbpx

ผลวิจัยอิสราเอลชี้วัคซีนเข็ม 4 สร้างภูมิไม่พอต้านโอไมครอน

ผลวิจัยเบื้องต้นของอิสราเอลชี้ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สี่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสูงกว่าเข็มที่สาม

อิสราเอลเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปแล้ว

อิสราเอลเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปีเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น และกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเด็กเล็กเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19

อิสราเอลเผยวัคซีนเข็มสามอาจคุมสายพันธุ์เดลตาระบาดได้

เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ของอิสราเอลระบุว่า อิสราเอลกำลังเห็นสัญญาณของอัตราผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และผู้ป่วยติดเชื้ออาการหนักที่ลดลงจากการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา หลังฉีดวัคซีนเข็มสามให้แก่ประชาชนได้ไม่ถึง 1 เดือน

อิสราเอลเผยวัคซีนเข็มสามช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ดี

กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเผยแพร่ผลการศึกษาที่พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เข็มสามของไฟเซอร์ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด-19 และลดอัตราป่วยหนักในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงวัยเดียวกันที่ได้รับวัคซีนครบสองโดส

อิสราเอลให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนเข็มสามได้

อิสราเอลประกาศปรับลดเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เข็มสามเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ จากเดิมที่ฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะฉีดวัคซีนเข็มสามให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาด้วย

อิสราเอลเผยวัคซีนโควิดประสิทธิภาพลดลง

อิสราเอล เผยผลการศึกษาว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดลงมาก และแพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้แก่กลุ่มเสี่ยงป่วยหนัก

อิสราเอลขอวัยรุ่นฉีดวัคซีนสกัดโควิดสายพันธุ์เดลตา

อิสราเอลเรียกร้องให้กลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยระบุว่าพบการติดเชื้อครั้งใหม่ที่เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาที่พบครั้งแรกในอินเดียและแพร่เชื้อได้รวดเร็วขึ้น