fbpx

“มนัญญา” ลั่นเดินหน้าแบนสารเคมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

รมช. มนัญญา เผยทำงานเต็มที่ตลอด 1 ปีในกระทรวงเกษตรฯ ชี้ไม่มีสัญญาณเปลี่ยนตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรี ลั่นพร้อมทำงานแบนสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป

1 13 14 15