ชู วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี

วว. 16 ก.ย.63 – เอนก มั่นใจงานวิจัย วว. ช่วยขับเคลื่อน BCG พัฒนาภาคอุสาหกรรมและธุรกิจ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพ เสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ


ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. โดยมี ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCG เช่น งานทดสอบระบบมาตรฐานทางราง  งานวิจัยที่ตอบโจทย์และเสริมศักยภาพเกษตรกร  นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โดย วว. มีความพร้อมของศูนย์จุลินทรีย์ ที่เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร ยา เกษตร และสิ่งแวดล้อมแบบนอกถิ่นกำเนิด  โดยวิจัยใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรม เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 


วว. ได้ตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) วิจัยพัฒนาเพื่อนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ครบวงจร สามารถผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม ช่วยลดการนำเข้าจุลินทรีย์จากต่างประเทศได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี

วว. ยังมีห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ   (BioD) เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านเห็ดเพื่อชุมชน ,ลำตะคองโมเดล เมืองน่าอยู่ และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ,บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายผลไม้สดออนไลน์ ,เซรามิก ยางพารา และบล็อกประสาน ,ไม้ดอก ไม้ประดับและนวัตกรรมจัดการขยะชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำร่อง อบต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรีลดขยะชุมชนได้เกือบ 100% นำขยะพลาสติกมาใช้แปรรูป รีไซเคิล และเป็นพลังงานเชื้อเพลิงคุณภาพสูง จัดการปัญหาขยะชุมชนอย่างยั่งยืน


ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า หลังจากได้เยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศด้านการทดสอบรับรองคุณภาพระบบขนส่ง ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง เป็นงานนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง

ยังเป็นการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบราง รวมถึงให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนวิศวกรรมระบบรางให้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งเห็นว่า วว. เป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ใช้ความสามารถด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานราก ถึงภาคอุตสาหกรรม ให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับดึงศักยภาพของชุมชนที่มีความหลากลหายทางชีวภาพ ให้พัฒนาความสามารถตรงตามนโยบายBCG ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยเช่นกัน .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เคลียร์ดราม่า-กระแสศรัทธาวัดไอ้ไข่ จ.นครศรีธรรมราช

หลังกระแสศรัทธาในไอ้ไข่ รูปแกะสลักที่วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นอย่างล้นหลามจนมีการนำไอ้ไข่ไปสร้างวัดที่วัดต่างๆ หลายแห่ง เป็นกระแสดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องการไลฟ์ที่วัดโดยไม่ได้รับอนุญาตของดาราคู่แฝด จนทำให้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่วัดต้องถูกพักงานถึง 16 คน วันนี้ดาราคู่แฝก ได้เดินทางไปที่วัดเพื่อเข้าพบเจ้าอาวาสแล้ว ติดตามจากรายงาน

ข่าวแนะนำ


พื้นที่โฆษณา