fbpx

ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งฉีดวัคซีนโควิดให้คนที่อยากฉีด

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ สั่งให้รัฐบาลเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทุกคนที่ต้องการฉีดวัคซีน ในขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังประสบปัญหาในการป้องกันประชาชนจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา

ฟิลิปปินส์เข้มงวดหลังติดเดลตาในชุมชนครั้งแรก

ฟิลิปปินส์นำมาตรการจำกัดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กลับมาใช้ในบางพื้นที่อีกครั้ง หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาในชุมชนเป็นครั้งแรก

ฟิลิปปินส์พบติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาในชุมชนคร้ั้งแรก

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์แจ้งวันนี้ว่า พบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่เป็นการติดเชื้อในชุมชนครั้งแรก

ฟิลิปปินส์แจกข้าวสารจูงใจฉีดวัคซีนโควิด

ชุมชนแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจับฉลากแจกข้าวสารกระสอบใหญ่ให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีน หลังพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวใจให้พวกเขามาฉีดวัคซีน

1 2 3