fbpx

นำผลวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ (Research to Market: R2M) ประจำปี 2564 นำผลการวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา

สโลวาเกียออกใบรับรอง “รถยนต์บินได้” แล้ว

สำนักงานขนส่งของสโลวาเกียได้ออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (airworthiness) ของรถยนต์บินได้ที่มีชื่อว่า ‘แอร์คาร์’ (AirCar) ซึ่งถือเป็นย่างก้าวแรกที่นำไปสู่การผลิตรถยนต์บินได้ในเชิงพาณิชย์

“ซีเควสต์” ยกระดับบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลด้วยหุ่นยนต์และเอไอ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมทุนกับ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด จัดตั้ง บริษัท ซีเควสต์ จำกัด ขึ้น