fbpx

มาเลเซียประกาศเลิกใช้วัคซีนโควิดของซิโนแวค

กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเผยวานนี้ว่า มาเลเซียจะเลิกใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของซิโนแวค เมื่อใช้จำนวนวัคซีนที่สำรองไว้หมด

ฟิลิปปินส์แจกข้าวสารจูงใจฉีดวัคซีนโควิด

ชุมชนแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจับฉลากแจกข้าวสารกระสอบใหญ่ให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีน หลังพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวใจให้พวกเขามาฉีดวัคซีน

เผยบุคลากรแพทย์อินโดนีเซียติดโควิดแม้ฉีดวัคซีนแล้ว

อินโดนีเซียพบแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 350 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวค และมีอีกหลายสิบรายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อินโดนีเซียเผยวัคซีนซิโนแวค ป้องกันเสียชีวิตได้ 98%

อินโดนีเซียเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไบโอเทค บริษัทเวชภัณฑ์ของจีน มีประสิทธิภาพป้องกันการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 98

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวกแล้ว

ฮ่องกงอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของซิโนแวก บริษัทเวชภัณฑ์ของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้