fbpx

สีสันเศรษฐกิจ : ภูฏาน สวย สงบ รื่นรมย์

ภูฏาน ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามและเป็นดินแดนที่ให้ความสำคัญกับความสุขของประชาชนมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ สีสันเศรษฐกิจวันนี้พาไปสัมผัสกับประเทศภูฏาน

สีสันเศรษฐกิจ : อาสาสมัครความร่วมมือไทย-ภูฏาน

สีสันเศรษฐกิจ วันนี้ พาไปที่ภูฏาน ซึ่งภูฏานเป็นประเทศที่มีความร่วมมือกับไทยในทุกระดับ ใครอยากศึกษาเรื่องของภูฏานอย่างลึกซึ้ง ติดตามจากรายงาน

1 2