fbpx

กรมสุขภาพจิตแนะ 5 ข้อ ช่วยชะลอสภาวะสมองเสื่อมผู้สูงวัย

กรมสุขภาพจิต แนะ 5 ข้อ ช่วยชะลอสภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัย ‘ด้านการรู้คิด-ด้านความจำ-ด้านทักษะ-ด้านอารมณ์จิตใจ-ด้านพฤติกรรม’

สปสช. สนับสนุนให้ทุกพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

สปสช.หนุนให้ทุกพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ หลัง 7 เทศบาลของอำเภอสันทรายและดอยสะเก็ต จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยลดซึมเศร้า สร้างสุขผู้สูงวัย

“หลักสูตรท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย” ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ทำให้ตอนนี้เกิดหลักสูตรมากมาย เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สามารถออกเดินทางและดำรงอยู่ในสังคมได้เป็นสุข

จิตแพทย์แนะครอบครัวใช้ “5สุข 5มอบ” เติมความอิ่มใจผู้สูงวัย

จิตแพทย์แนะครอบครัวใช้ “5สุข 5มอบ” เติมความอิ่มใจผู้สูงวัย ชี้อย่าชะล่าใจอาการป่วยกายผู้สูงวัย อาจแฝงจากป่วยใจได้

แนะหลักสูงวัยคุณภาพ ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย’

สธ.แนะแนวคิด ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย’สำหรับผู้สูงอายุถือปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืนยาว สุขภาพดียอดเยี่ยม

มีผู้เสียชีวิต 4 คนและสงสัยว่าเพราะอาหารเป็นพิษที่สถานดูแลผู้สูงวัย

ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุวัยเกษียณเสียชีวิต 4 คนทางใต้ของฝรั่งเศส และยังป่วยอีกกว่า 12 คนซึ่งสงสัยว่ามาจากอาหารเป็นพิษ

ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 6เดือน บรรจุเกือบพันคน

กรมการจัดหางาน เผยในรอบ 6 เดือน ยอดตำแหน่งงานว่างผู้สูงวัย1,435 อัตราได้รับบรรจุ 869 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต

วันผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิตหนุนผู้สูงวัยสร้างสุข 5 มิติ

กรมสุขภาพจิต หนุนชมรมผู้สูงอายุฯจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ‘สุขสบาย-สุขสนุก-สุขสง่า-สุขสว่าง-สุขสงบ’ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง-พึ่งตนเองได้ ปีนี้ตั้งเป้า13,196 แห่ง

1 2 3