fbpx

เมืองชายแดนจีนด้านเมียนมาจะตรวจโควิดทุกเดือน

เมืองรุ่ยลี่ของจีนที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาจะตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กับประชาชนทุกเดือน เพื่อสกัดการติดเชื้อแต่เนิ่น ๆ

มาเลเซียตรวจหาเชื้อโควิดในลิงอุรังอุตัง

มาเลเซีย ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในลิงอุรังอุตังบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธุ์หลายสิบตัวในรัฐซาบาห์บนเกาะบอร์เนียวด้วยวิธีแหย่จมูกลิง

นายกฯ ห่วงผู้ป่วยโควิด สั่งปรับการตรวจหาเชื้อ-ดูแลกักตัว

นายกรัฐมนตรีห่วงผู้ป่วยโควิด-19 สั่งปรับการบริหารให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ได้ รวมทั้งจัดการดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation)

นครโฮจิมินห์ตั้งเป้าตรวจหาเชื้อโควิดวันละ 1.3 ล้านคน

นครโฮจิมินห์ของเวียดนามจะส่งเจ้าหน้าที่การแพทย์ 2,000 คนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประชาชนให้ได้วันละ 1.3 ล้านคน เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนให้ได้โดยเร็ว

1 2