fbpx

MEA ประสานแก้ไขเร่งด่วน กรณีมีผู้ใช้ไฟฟ้าโพสต์ข้อความร้องเรียน

MEA แจงกรณีที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าโพสต์ข้อความร้องเรียนกรณีพบปัญหาเถาวัลย์เลื้อยเต็มเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร ล่าสุดทาง MEA ประสานทางเทศบาลนครปากเกร็ดเข้ารื้อถอนต้นไม้ออกจากพื้นที่เรียบร้อยเเล้ว

ครม. มีมติแต่งตั้ง “นายวิลาศ เฉลยสัตย์” เป็นผู้ว่าการ MEA คนใหม่

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คนที่ 18 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2564

MEA ประกาศผลการสอบ และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติพนักงานใหม่

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศผลสอบคัดเลือก และกำหนดตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติพนักงานใหม่ทั้ง 22 คุณวุฒิ

MEA พร้อมให้บริการ และดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย

MEA พร้อมให้บริการ และดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ

MEA มอบเงินและอุปกรณ์สู้ COVID-19 สนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป

MEA เป็นผู้แทนมอบเช็คเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต

MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวทุกเขต ป้องกันโควิด-19

MEA แจ้งปิดทำธุรกรรมชั่วคราวทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยให้บริการเฉพาะงานรับชำระค่าไฟฟ้า และจะกลับมาเปิดอีกครั้งวันที่ 17 พ.ค.64

MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าประหยัด ปลอดภัยช่วง WFH

MEA แนะใช้ไฟฟ้าในบ้านในช่วง Work from Home ให้ประหยัดและปลอดภัย คือหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

MEA ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ คัดเลือกพนักงานใหม่

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ

1 2 3 12