fbpx

เปิดผลงานกองทุนบัตรทองปี 64 รุก 4 นโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ

เปิดผลงาน “กองทุนบัตรทอง ปี 64” ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.74 ล้านคน ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง รุก 4 นโยบายยกระดับบัตรทอง พร้อมสนับสนุนบริการกรณีโควิด-19 ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

3 กองทุนสุขภาพ จับมือชวน รพ.เอกชน ร่วมบริการสิทธิบัตรทอง

3 กองทุนสุขภาพ จับมือชวน รพ.เอกชน ร่วม “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ภายใต้สิทธิประโยชน์ “กองทุนบัตรทอง” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ประกันตนและข้าราชการ รวมถึงสิทธิบัตรทอง ระบุเป็นการให้บริการเพิ่มเติมที่เบิกจ่ายกับ สปสช. พร้อมย้ำชัด รายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางและประกันสังคมยังเหมือนเดิม

“หญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิ” มีสิทธิ “ฝากครรภ์คุณภาพ” กับกองทุนบัตรทอง

“หญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิ” มีสิทธิรับบริการ “ฝากครรภ์คุณภาพ” กับกองทุนบัตรทอง สปสช.พัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพแม่และทารกในครรภ์

สปสช.หนุน รพ.รามาธิบดี พร้อมบริการสาธารณสุขยุค New Normal

รองนายกรัฐมนตรี รุก “การแพทย์ยุค New Normal” พบ รพ.รามาธิบดี มีความพร้อมบริการสาธารณสุขทางไกล และบริการเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน โดยมีกองทุนบัตรทองจัดงบสนับสนุน

สปสช.ขยายผลตรวจสอบคลินิกทั่วประเทศ

สปสช. เตรียมขยายผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคัดกรองโรคกองทุนบัตรทอง ครอบคลุมทั่วประเทศ และย้อนหลังไปถึง 3 ปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังเกิดปัญหา 18 คลินิกทุจริตเบิกจ่าย

สปสช.แจงเอาผิด 18 คลินิก “แจ้งความ-เพิกถอน-ริบเงินคืน”

สปสช.แถลงกรณีทุจริต 18 คลินิก เปิดไทมไลน์ดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่ตรวจพบ ระงับเบิกจ่าย-สอบเอกสารกว่า 2 แสนฉบับ ล่าสุดแจ้งความดำเนินคดีอาญา-ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ

บอร์ด สปสช.เห็นชอบขอรับงบเพิ่มเติมปี 2563-2564 กรณีโควิด-19

บอร์ด สปสช.ชุดใหม่ ประเดิมเห็นชอบข้อเสนอขอรับงบเพิ่มเติมกองทุนบัตรทองปี 2563-2564 ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการกรณีโควิด-19 หนุนโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยตามนโยบาย Social Distancing

กองทุนบัตรทอง กรณีโควิด-19 รพ.ทยอยเบิกค่าบริการแล้วกว่า 143 ล้านบาท

สปสช.6 พ.ค.-สปสช.เปิดข้อมูล “กองทุนบัตรทอง กรณีโควิด-19” หน่วยบริการทั่วประเทศทยอยส่งเบิกค่าใช้จ่ายแล้วรวมกว่า 143 ล้านบาท ทั้งค่าบริการคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ระบุหน่วยบริการภาครัฐ เอกชนร่วมรักษาผู้ป่วย ดูแลประชาชน ช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดโควิด-19    นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้บรรจุให้การรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือกองทุนบัตรทองที่ครอบคลุมทั้งการคัดกรองสำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิ และการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง โดยได้จัดสรรงบประมาณการดูแลที่แยกออกจากงบกองทุนบัตรทองในระบบปกติจำนวน 4,280 ล้านบาท ที่ได้จากเงินรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม กองทุนบัตรทองจำนวน 1,020 ล้านบาท และงบกลางโดยรัฐบาล จำนวน 3,260 ล้านบาท  จากข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบกองทุนบัตรทองเมื่อวันที่ 30เม.ย.ที่ผ่านมา หน่วยบริการทั่วประเทศได้เริ่มทยอยส่งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายแล้ว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 143.9 ล้านบาท […]

สปสช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สปสช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหาร “กองทุนบัตรทอง”

รมว.สาธารณสุข ยืนยันรัฐไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายบัตรทอง

รมว.สาธารณสุข ยืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายบัตรทอง แต่รับจะหางบฯ ให้เพียงพอ และเตรียมเสนอเรื่องงบฯ รายหัวหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันพรุ่งนี้

เปิดเวทีรับฟังความเห็น ‘กองทุนบัตรทอง’ ครั้งที่ 16

รมว.สธ.ยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่าย ในระบบบริการสุขภาพ แต่รับจะหางบฯให้เพียงพอ พร้อมขอให้การใช้จ่ายในงบกองทุนหลักประกันฯเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์โดยคนไทย

1 2