fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์ : ตอบข้อสงสัยแผนฉีดวัคซีนโควิดดีเดย์ 7 มิ.ย.จองที่ไหน-ฉีดเมื่อไหร่

21 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย : พีรพล อนุตรโสตถิ์, ภริตพร สุธีพิเชฐภัณฑ์


บนสื่อสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นจำนวนมาก เช่น เกิดความสงสัยว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ คนกลุ่มไหนจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ก่อน หลัง และลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ไหน อย่างไรบ้าง

“ชัวร์ก่อนแชร์” ได้รวบรวมข้อมูลจากภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในภาพรวมของการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ดังนี้  
วันที่ 21 พ.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวว่า รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งระบบ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

บทสรุป
จองที่ไหน ? : มี 3 ช่องทาง ได้แก่ Line และ App หมอพร้อม / จุดบริการฉีด / สถานพยาบาล
ฉีดเมื่อไหร่ ? : ขึ้นอยู่กับว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด โดยประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี จะเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป


ติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

จองที่ไหน ? – ผ่าน 3 ช่องทางในการกระจายการฉีดวัคซีน

1. ระบบหมอพร้อม ผ่านไลน์ LINE และ App หมอพร้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคลงทะเบียนแล้ว และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุต่ำกว่า 60 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.นี้ ข้อดีคือ ทุกคนสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ได้เอง

2. การลงทะเบียน ณ จุดบริการ หรือ On-site Registration ช่องทางนี้ปรับจากการเรียกว่า วอร์คอิน (Walk in) โดยจุดบริการจะมีระบบรองรับและแจ้งประชาชนเมื่อเดินทางไปลงทะเบียนว่า มีวัคซีนสนับสนุนเพียงพอ ณ จุดบริการในวันนั้นหรือไม่ หากพร้อมฉีด แต่วัคซีนไม่พอในวันนั้น ต้องยอมรับที่จะต้องมาฉีดวัคซีนในวันอื่น ตามวันที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ จุดให้บริการ แต่หากวัคซีนมีจำนวนเพียงพอ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ทันที ช่องทางนี้เป็นการบริการเสริม ส่วนบริการหลักยังเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ทั้งนี้การมาลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนที่จุดฉีดขึ้นอยู่กับหน้างาน และความพร้อมของแต่ละจังหวัด


3. การจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ ผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์สาธารณะ พนักงานรถไฟและรถไฟฟ้า พนักงานโรงแรม คณะทูต นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ คนพิการ ฯลฯ

ประชาชนในกลุ่มที่ 3 สามารถติดต่อนัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. ได้โดยตรง หรือ หากเป็นกลุ่มบุคคลหรือสมาคมที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนสามารถยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไป

ฉีดเมื่อไหร่? – Timeline การฉีดวัคซีนโควิด-19
รัฐบาลตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรแต่ละจังหวัด โดย ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สามารถฉีดวัคซีนไปได้แล้วรวมกว่า 2.6 ล้านโดส และคาดว่าจะมีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้สูงสุดทั่วประเทศวันละ 5 แสนถึง 1 ล้านโดสต่อวัน

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

·  บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคลากรด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้ป่วย

·  แหล่งชุมชน คลัสเตอร์ที่เกิดการแพร่ระบาดหนัก

เดือนพฤษภาคม 2564

·      ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยกรุงเทพฯ ลงทะเบียน 21 พ.ค. 64 เริ่มฉีด 24-31 พ.ค. 64 ณ สถานีกลางบางซื่อ ต่างจังหวัด ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

·      กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

·      ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

·      ประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี (กรณีลงทะเบียน ณ จุดบริการ หรือ On-site Registration)

·      ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรุงเทพฯ ลำดับแรก จำนวน 1.5 ล้านคน

เดือนสิงหาคม 2564

·  ประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี ที่จองคิวผ่าน Line และ APP หมอพร้อมในวันที่ 31 พ.ค. 64

·  ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรุงเทพฯ อีกจำนวน 1.5 ล้านคน

·  ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 9 จังหวัดเศรษฐกิจ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี นครปฐม ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และเชียงใหม่ (หลังจากนั้นจะผู้ประกันตนมาตรา 33 ในจังหวัดอื่น ๆ อีก 2.9 ล้านคน และแรงงานต่างชาติอีก 1 ล้านคน ตามลำดับ)

สธ.เปิด Call Center หมอพร้อม หมายเลข 0-2792-2333
กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0-2792-2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น.

อัปเดต ศบค.แถลงชะลอลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ”หมอพร้อม” (วันที่ 26 พ.ค.64)
รายละเอียดเพิ่มเติม : ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET ทำไม ศบค. ต้องชะลอลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ“หมอพร้อม”? https://tna.mcot.net/sureandshare-704598

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.facebook.com/prayutofficial/posts/1104546060041008
https://www.facebook.com/106036604348006/posts/329464775338520/
https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1177512549381216/
https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1177971492668655/
https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1178022579330213/
https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2880

หากได้รับอะไรมา อย่าเพิ่งแชร์ต่อ ส่งมาตรวจสอบกับ “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”
LINE :: @SureAndShare หรือคลิก http://line.sure.guru
FB :: https://www.facebook.com/SureAndShare
Twitter :: https://www.twitter.com/SureAndShare
IG :: https://instagram.com/SureAndShare
Website :: https://www.ชัวร์ก่อนแชร์.com
TikTok :: https://www.tiktok.com/@sureandshare

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เปิดคลิปสุดท้าย BMW ซิ่งฝ่าฝนพุ่งข้ามเกาะชนเก๋ง ดับ 3

หนุ่มซิ่งรถสปอร์ตเปิดประทุน BMW Z4 เหินข้ามเกาะกลางถนน ไปชนรถเก๋งอีกคัน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ก่อนเกิดเหตุ หญิงที่นั่งมากับรถสปอร์ต ไลฟ์บรรยากาศ บอก “ขับซิ่งเลยค่ะ ขับซิ่งเลย”

เกือบ 2 ชม. คนละครึ่งเฟส3 เหลือ 18 ล้านสิทธิ

เปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 มาเกือบ 2 ชม. เหลือสิทธิ 18 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ขณะที่ แอปฯ เป๋าตัง ยังใช้ไม่ได้ แนะลงผ่าน www. คนละครึ่ง .com

เด็กเพชรบูรณ์วอนช่วย สอบติดเภสัช ไม่มีเงินลงทะเบียน

เด็ก ม.6 ที่เพชรบูรณ์ สอบติดคณะเภสัช ม.มหิดล ครอบครัวยากจนไม่มีเงินลงทะเบียน ขอความเมตตาจากผู้ใจบุญ แค่เพียงค่าลงทะเบียน-ค่าใช่จ่ายเบื้องต้น จากนั้นจะยื่นกู้ กยศ. ต่อไป

“นพ.ธีระวัฒน์” แนะอาจต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

“นพ.ธีระวัฒน์” ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ระบุผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว และผ่านไป 3-4 สัปดาห์ พบมีหลายรายที่มีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียง 20-30% แนะอาจต้องฉีดเข็มที่ 3

ข่าวแนะนำ

แพทย์จุฬาฯ เริ่มแล้วทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกในมนุษย์

แพทย์จุฬาฯ เริ่มทดสอบการฉีดวัคซีนให้อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19

สธ.จ่อนำผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคถูกเท ฉีดวัคซีนที่บางซื่อ

“อนุทิน”สั่งสำรวจและวางระบบดูแลคนแก่ คนป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมใน กทม.แล้วถูกเท ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้มาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ หากวัคซีนเติมในระบบไม่เลื่อนก็ฉีดตามสถานที่นัดตามเดิม

วุฒิสภาอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง