fbpx

คมนาคมเตรียมคลอด “พ.ร.บ.ขนส่งทางราง”

กรุงเทพฯ 19 พ.ค.-จับตา! “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ เร่งคลอด “พ.ร.บ.ขนส่งทางราง” คาดชง ครม.ไฟเขียว มิ.ย.นี้ มีผลบังคับใช้ภายใน ต.ค. 64 พร้อมเดินหน้าตั้ง ”สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง” วางเป้าเร่งด่วน “วิจัยชิ้นส่วนผลิตรถไฟในประเทศ-วิจัยสร้างรถไฟ EV” ถ่ายทอดเทคโนโลยีไฮสปีด 2 เส้นทาง


รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (19 พ.ค. 2564) เวลา 15.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อติดตามเรื่องเร่งด่วน เรื่อง ความก้าวหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. … และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบรางฯ โดยมีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล ทั้งนี้ ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป

สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนั้น คาดว่า จะสามารถนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการได้ภายใน มิ.ย. 2564 ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ และสรุปผลการตรวจพิจารณา พร้อมทั้งให้หน่วยงานแจ้งยืนยัน ก่อนส่งไปยัง ครม. พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ ภายใน ส.ค. 2564 จากนั้น จะส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ไปยังรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา 3 วาระ และสมาชิกวุฒิสภา พิจารณา 3 วาระ) ในช่วง ส.ค.-ก.ย. 2564 และคาดว่า จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายใน ต.ค. 2564


รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ ขร.ได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงคมนาคมปี 2560-2564 และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มเติมร่างบทบัญญัติ เช่น การจัดสรรความจุ, ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง, การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง เป็นต้น และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. นั้น มีสาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางรางในการกำกับดูแล เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน การกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบำรุงทาง และการประกอบกิจการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยภัยในการเดินทาง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ในการประชุมครั้งดังกล่าวในวันนี้นั้น นายศักดิ์สยาม จะติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันฯ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการ ครม. ดำเนินการในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยคาดว่าร่าง พ.ร.ฎ. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วง ต.ค.-ธ.ค. 2564


สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายเร่งด่วน (2564-2566) คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบราง เพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟระบบไฟฟ้า (EV) มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พี่ชายคนขับ BMW Z4 ขอความเป็นธรรม เผยน้องชายไม่ได้ขับเร็ว

พี่ชายคนขับ BMW Z4 พุ่งข้ามเกาะชนซูซูกิ สวิฟต์ ขอความเป็นธรรม เผยน้องชายไม่ได้ขับรถเร็ว ขณะที่ พ่อหญิงขับสวิฟต์ เผยลูกสาวโทรบอกว่าจะกลับบ้าน ดีใจมาก เตรียมทำกับข้าวรอ

รับคนแก่ 7 กลุ่มโรคในระบบหมอพร้อม กทม.ฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อเริ่มพรุ่งนี้

สธ.แจงรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคในระบบ “หมอพร้อม” กทม.มาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ เป็นแผนสำรองและมีจำนวนน้อย ย้ำต้องติดต่อ รพ.ที่นัดหมายก่อนว่าถูกเลื่อนจริง

เสาไฟประติมากรรมหงส์ ต้นละแสน ถูกทิ้งใกล้บ่อขยะ

พบอีก! เสาไฟฟ้าหงส์ทองต้นละ 1 แสน 30 ต้น งบกว่า 3 ล้านบาท ติดตั้งหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรัง ถูกเทศบาลฯ ถอดทิ้งซุกคากองบ่อขยะ

ข่าวแนะนำ

จ่อขอซื้อเสาไฟกินรีอีก 720 ต้น งบ 68 ล้านบาท

สภา อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ เลื่อนประชุมอนุมัติงบจัดซื้อเสาไฟกินรีโซลาร์เซลล์เพิ่ม 720 ต้น งบประมาณ 68 ล้านบาท อ้างสถานการณ์โควิด-19 สมาชิก อบต. งง ประกาศยกเลิกกะทันหัน ด้านนายก อบต. แจงที่มารถเบนซ์คันใหม่ 5.4 ล้านบาท

มิชลิน ไกด์ เลือกอยุธยา คัดร้านอาหารติดดาว แห่งใหม่

คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับที่ 5 ของไทย เลือก ‘อยุธยา’ เป็นหมุดหมายใหม่ในการคัดสรรร้านอาหารติดดาว เผยอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหารและวัฒนธรรม ประกอบกับมนต์เสน่ห์ที่หลอมรวมความเก่าและใหม่ไว้อย่างลงตัว เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักชิมและนักท่องเที่ยว

คลัสเตอร์โรงงานไก่ สระบุรีกระจาย 5จังหวัด

ศบค. เผย กรุงเทพ พบ แคมป์ คนงานติดโควิดอีก ส่งผลการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยชาย ส่วนคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ที่สระบุรี กระจาย แล้ว 5 จังหวัด