fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์: Ivermectin ช่วยให้รอดตายจากโควิดมากกว่า Remdesivir 70% จริงหรือ?

งานวิจัยหลายชิ้นในปัจจุบันไม่พบว่ายา Ivermectin มีประโยชน์ต่อการป้องกันหรือรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ชัวร์ก่อนแชร์: เลือดผู้ฉีดวัคซีนแข็งตัวในหลอดทดลองใน 3 นาที จริงหรือ?

เลือดในคลิปอยู่ในหลอดแยกซีรั่มซึ่งมีสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดแข็งตัวภายใน 5 ถึง 10 นาที

ชัวร์ก่อนแชร์: RNA ในวัคซีน mRNA เข้าสู่นิวเคลียสและจีโนมของมนุษย์ได้ จริงหรือ?

งานวิจัยไม่ได้ระบุว่ามี DNA ที่ถูกสังเคราะห์จาก RNA ของวัคซีนเข้าไปอยู่ในนิวเคลียส

ชัวร์ก่อนแชร์: FDA ปกปิดความปลอดภัยวัคซีน Pfizer พบฉีดแล้วตายนับพัน จริงหรือ?

ข้อมูลวัคซีน Pfizer ที่ FDA เปิดเผยไม่อาจใช้เป็นหลักฐานด้อยค่าวัคซีนได้ เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันว่าการเสียชีวิตและอาการข้างเคียงทั้งหมดมีสาเหตุจากวัคซีน

ชัวร์ก่อนแชร์: บริษัทประกันเผยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40% เพราะวัคซีน จริงหรือ?

สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อโควิด 19 ไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตามที่กล่าวอ้าง

ชัวร์ก่อนแชร์: วัคซีนบูสเตอร์กระตุ้นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จริงหรือ?

เป็นรายงาน Case Report ของผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด AITL แย่ลงหลังฉีดวัคซีน mRNA เข็มกระตุ้น แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าวัคซีนมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือไม่

ชัวร์ก่อนแชร์: ดร.โรเบิร์ต มาโลน ย้ำวัคซีนโควิด-19 เป็นอันตราย จริงหรือ?

เป็นข้อมูลเท็จที่อ้างโดย โรเบิร์ต มาโลน แพทย์ผู้มีประวัติเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ทำให้ Spotify ถูกร้องเรียนเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอม

1 2 3 20