fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์: เด็กมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนมากกว่าโควิด 50 เท่า จริงหรือ?

EMA รับรองการใช้วัคซีนโควิด 19 กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป หลังพิจารณาว่าประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของวัคซีน

ชัวร์ก่อนแชร์: วัคซีนโควิด 19 เสี่ยงทำให้เกิดภาวะ ADE อันตรายถึงชีวิต จริงหรือ?

การเร่งที่อาศัยแอนติบอดี (ADE) คือภาวะที่แอนติบอดีช่วยให้ไวรัสโจมตีเซลล์มากขึ้น จากการตรวจสอบในสัตว์ทดลอง, อาสาสมัคร และประชาชนที่รับวัคซีน ไม่พบการเกิดภาวะ ADE จากวัคซีนโควิด 19 แต่อย่างใด

ชัวร์ก่อนแชร์: CDC ยอมรับวัคซีนต้านเดลต้าไม่ได้-พบเชื้อมากกว่าไม่ฉีด จริงหรือ?

ค่า Ct ที่พบมากกว่าในผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แสดงว่าไวรัสในกระแสเลือด (Viral Load) มีน้อยกว่าผู้ไม่ฉีดวัคซีน

ชัวร์ก่อนแชร์: ป่วยโควิดกลับมาติดเชื้อ 1% แต่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อ 40% จริงหรือ?

การติดเชื้อโควิด 19 หลังฉีดวัคซีน (Breakthrough Infection) เกิดขึ้นได้ แต่วัคซีนโควิด 19 ป้องกันผู้ฉีดวัคซีนที่ติดเชื้อจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 88% และป้องกันการป่วยหนักถึง 91%

ชัวร์ก่อนแชร์: ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด จะมีเชื้อมากกว่าคนไม่ฉีด 251 เท่า จริงหรือ?

การวิจัยมีปัญหาเพราะเทียบปริมาณไวรัสจากคนฉีดวัคซีนที่ติดเชื้อเดลต้ากับคนไม่ฉีดวัคซีนที่ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดิม

ชัวร์ก่อนแชร์: ฉีดวัคซีนแล้วติดไวรัสเดลต้า เชื้อในตัวจะมากกว่าคนไม่ฉีด จริงหรือ?

แม้จะฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว แต่การติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้า อาจทำให้ร่างกายมีปริมาณไวรัสพอๆ กับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ปริมาณไวรัสจะไม่มากกว่าผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

ชัวร์ก่อนแชร์: ผู้ฉีดวัคซีนเสี่ยงติดเชื้อเดลต้ามากกว่าคนหายป่วยโควิด จริงหรือ?

หลักฐานยืนยันว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้า มีโอกาสป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบผู้ที่ติดโควิด 19 สายพันธุ์ดั้งเดิม

ชัวร์ก่อนแชร์: การตรวจแอนตีบอดี้ในเลือด วัดภูมิต้านทานโควิดได้ จริงหรือ?

วงการวิทยาศาสตร์ยังไม่สรุปได้ว่า ระดับภูมิต้านทานที่น้อยที่สุดที่จำเป็นต่อการป้องกันการติดเชื้อควรมีปริมาณเท่าใด

ชัวร์ก่อนแชร์: ดร.เฟาชีไม่เชื่อผลวิจัยว่าวัคซีน Moderna ดีกว่า Pfizer จริงหรือ?

ดร.แอนโทนี เฟาชี ไม่ได้ปฏิเสธผลวิจัยของ Mayo Clinic ที่บอกว่าวัคซีน Moderna ป้องกันการติดเชื้อเดลต้าดีกว่า Pfizer แค่เตือนว่าไม่ควรนำผลวิจัยเบื้องต้นมาตัดสินการเลือกวัคซีนบูสเตอร์ และชี้ว่าวัคซีนบูสเตอร์ควรเป็นชนิดเดียวกับวัคซีนที่ฉีดก่อนหน้า

ชัวร์ก่อนแชร์: เชื้อเดลต้าทำให้วัคซีน Pfizer มีประสิทธิผลเพียง 42% จริงหรือ?

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยหลายคนฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียว จึงไม่อาจยืนยันประสิทธิผลวัคซีนได้

ชัวร์ก่อนแชร์: สวีเดนเสียชีวิตจากโควิดลดลง แม้ผ่อนปลดล็อกดาวน์ จริงหรือ?

การฉีดวัคซีนให้ประชากรถึง 44% ทำให้ชาวสวีเดนติดเชื้อโควิด 19 ลดลงในเดือนกรกฎาคม แต่หลังผ่อนปลดมาตรการล็อกดาวน์ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสวีเดนกลับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

ชัวร์ก่อนแชร์: เกาหลีใต้ผ่อนคลายล็อกดาวน์ จนโควิดระบาดทั่วประเทศ จริงหรือ?

เกาหลีใต้ล้มเลิกแผนผ่อนปลนการล็อกดาวน์ หลังโควิด 19 กลับมาระบาดอย่างหนักจนต้องประกาศควบคุมการแพร่ระบาดระดับสูงสุด

1 2 3 9