fbpx

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิสูงขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยาเผยทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลางวันอากาศร้อน ฝนร้อยละ 30

ทั่วไทย ฝนฟ้าคะนอง กทม.และปริมณฑล ฝน 60%

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วน กทม.และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง-กทม.ตก 60%

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน พายุฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น

ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือนพายุฤดูร้อน ไทยตอนบน ช่วงวันที่ 26-30 เม.ย.64

1 2 3 57