fbpx

“ชวน” ชี้มีปัญหาจากผู้ใช้ ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญ

“ชวน” ปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญ ยกพระราชหัตถเลขา ร.7 สละราชสมบัติ คืนอำนาจให้ประชาชน แต่ไม่ได้ยอมให้ผู้ใดคณะใด ชี้ 88 ปี มีปัญหาจากผู้ใช้ ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญ

ประธานรัฐสภาวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ประธานสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการรัฐสภา คณะบุคคล ตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

อสมท จับมือ มธ.จัดเสวนาพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับระบอบประชาธิปไตย

นักวิชาการ ระบุ ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่คลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งภายใต้รัฐธรรมนูญ

รัฐสภาจัดพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ