fbpx

ผลวิจัยอิสราเอลชี้วัคซีนเข็ม 4 สร้างภูมิไม่พอต้านโอไมครอน

ผลวิจัยเบื้องต้นของอิสราเอลชี้ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สี่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสูงกว่าเข็มที่สาม