fbpx

พล.อ.อ.ประจิน ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น

พล.อ.อ.ประจิน แถลงผลงานรัฐบาลด้านการศึกษา เผยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น หลังรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษา

1 2