fbpx

รัฐฉีดวัคซีนโควิดได้ตามแผน ยอดสะสมกว่า 6 ล้านโดส

รัฐบาลฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ ยอดสะสมกว่า 6 ล้านโดสแล้ว ไทยมียอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน

คณะทูตอาเซียนเรียกร้องให้เมียนมาปล่อยตัวนักโทษ

คณะเจ้าหน้าที่การทูตตัวแทนจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมา ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและหารือเรื่องการนำข้อตกลงที่เห็นพ้องร่วมกันในการประชุมก่อนหน้านี้ไปใช้เพื่อยุติเหตุความวุ่นวายในเมียนมา

ปตท.ผนึกฟ็อกซ์คอนน์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอีวีชั้นนำในอาเซียน

ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาสผลักดันตามแผนความยั่งยืนของประเทศ และ ปตท. สนองนโยบาย ร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ ศึกษาร่วมทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

อาเซียนต้องการปรับถ้อยคำในร่างมติยูเอ็นเรื่องเมียนมา

สมาชิก 9 ประเทศจาก 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เสนอให้ปรับถ้อยคำลดความรุนแรงลงในร่างมติของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับเมียนมา ซึ่งรวมถึงการห้ามขายหรือจัดส่งอาวุธให้กับเมียนมา เพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ

ผลักดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” อาเซียน

อาเซียน พร้อมดันโมเดล Teacher Development ครอบคลุมหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ยกความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science เป็นแบบอย่างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา

วุฒิสมาชิกสหรัฐขอให้เพิ่มการลงโทษผู้นำทหารเมียนมา

กลุ่มวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพรรคการเมืองของสหรัฐร่วมกันเรียกร้องเมื่อวานนี้ ให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพิ่มมาตรการลงโทษผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมา รวมถึงการปิดกั้นรายได้ที่ไปยังบริษัทพลังงานของรัฐบาล

เมียนมาระบุจะพิจารณาข้อเสนอของอาเซียนอย่างจริงจัง

รัฐบาลทหารเมียนมากล่าววันนี้ว่า จะพิจารณาคำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน อย่างรอบคอบ เกี่ยวกับแนวทางในการยุติวิกฤติการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน

อาเซียนเห็นพ้องแผนยุติวิกฤติเมียนมา

ผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เผยว่า เห็นพ้องกับแผนของ พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เรื่องยุติวิกฤติในเมียนมา

1 2 3 31