fbpx

คลินิกแก้หนี้ต่อมาตรการช่วยเหลือรองรับโควิดระลอก 3

คลินิกแก้หนี้ ต่อมาตรการช่วยเหลือเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิดระลอก 3 และปรับหลักเกณฑ์เพื่อขยายความช่วยเหลือลูกหนี้

คลินิกแก้หนี้เดินสายช่วยคนเป็นหนี้สารพัดบัตร

คลินิกแก้หนี้รับสัญญาณคลายล็อกดาวน์เฟส 4 ลุยเดินสายเปิดบูธคลินิกแก้หนี้สัญจรทั่วประเทศ ช่วยคนเป็นหนี้เสียสารพัดบัตร ดีเดย์ 11-17 มิ.ย.

ธปท.พอใจผลงานคลินิกแก้หนี้ ลดดอกเบี้ย2% ช่วยลูกค้าช่วงโควิด-19

ธปท.พอใจผลงานยา 2 ขนานของคลินิกแก้หนี้ คือให้สิทธิเลื่อนชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้จ่าย ทำให้ NPL ไม่เพิ่ม ลูกหนี้ไม่หลุดจากโครงการ และลูกหนี้ 72% มีภาระดอกเบี้ยลดลง

ธปท.ดึงนอนแบงก์ 19 แห่งร่วมคลินิกแก้หนี้ระยะ 2 เริ่ม 15 พ.ค.นี้

ธปท.ลงนามร่วมกับนอนแบงก์ 19 แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 โดยลูกหนี้ของนอนแบงก์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ช่วยลูกหนี้ก่อน 1 เม.ย.61

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์เปิดรับลูกหนี้ที่ค้างชำระก่อน 1 เม.ย.61 หวังเพิ่ม 50,000 ราย หลัง 10 เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 594 ราย

1 2