fbpx

กทม.เคาะใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ผู้ป่วยสีเขียว

กทม. 5 พ.ค.-กทม.หารือคณะแพทย์ เห็นชอบใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวบางส่วน ภายใต้การประเมินของแพทย์และความสมัครใจ เพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค เชื่อว่าหากได้รับยาตั้งแต่แรกและ รักษาต่อเนื่อง 5-10 วัน จะช่วยไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง หรือสีแดงในอนาคตได้


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย คณะแพทย์จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ ร่วมประชุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้เป็นสถานการณ์พิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการปฏิบัติที่เข้มข้นมากกว่าปกติ ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาด ในปัจจุบัน กทม.จึงเตรียมพร้อมยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 600,000 เม็ด เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง


โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการใช้ยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเห็นร่วมกันว่า การให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยเร็วจะมีผลดีต่อผู้ป่วยมากกว่าการให้ยาช้า รวมทั้งเห็นว่า แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทางหลักที่ต้องถือปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม กทม.จะกำหนดมาตรการเสริมเพิ่มเติม อาทิ การเร่งตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างเข้มข้น จากนั้นจะคัดกรองผู้ป่วยตามระดับอาการป่วย แบ่งเป็น สีเขียว เหลือง และแดง และนำส่งต่อระบบการรักษาพยาบาล ในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ระดับสีเขียว คือ ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย รวมทั้งไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงของโรค จะได้รับการรักษาและติดตามอาการตามที่ กทม.กำหนด คือ การให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของโรค โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวบางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ คือ ต้องอยู่ในเกณฑ์ตามการประเมินของแพทย์ที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เป็นผู้ป่วยที่มีปริมาณไวรัสในร่างกายมากกว่าผู้อื่น และเสี่ยงต่อการลุกลามของโรค ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้หากได้รับยาตั้งแต่แรก และรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5-10 วัน จะช่วยรักษาไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลืองหรือสีแดงในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุด คือ กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนี้ต้องให้ความยินยอมในการรักษาด้วย

ทั้งนี้ กทม.จะจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากการรักษา รวมทั้งมีมาตรการป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา เพื่อปกป้องผู้ที่เข้าร่วมการรักษา และต้องมีการประเมินผลว่า การดำเนินตามนี้จะมีผลดีต่อการรักษาด้วยยาอย่างไร หรือจะมีผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตหรือไม่ ซึ่งการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ครั้งนี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมของแพทย์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีระบบการติดตามผลและประเมิน ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะร่วมให้คำแนะนำในการศึกษา ติดตาม และประเมินผลครั้งนี้ด้วย และหากพบว่าการรักษาตามที่ กทม.กำหนดครั้งนี้เกิดประโยชน์ อาจนำไปเพิ่มเติมในคำแนะนำในการดูแลรักษาระดับประเทศต่อไปในอนาคตได้


ปัจจุบัน กทม.มีผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 1,478 ราย ในระดับสีเขียว คือ อาการเพียงเล็กน้อย 1,241 ราย ระดับสีเหลือง 199 ราย และระดับสีแดง 38 ราย ที่ยังไม่ได้รับยา ซึ่งจะได้รับยาต่อเมื่อเลื่อนระดับอาการเป็นสีเหลืองและแดง คือ มีปอดอักเสบและอาการรุนแรง.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อย. ไม่แนะนำใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์ เสียเงินฟรีแถมเสี่ยงอันตราย

อย. ห่วงใย ไม่แนะนำใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค เสียเงินฟรีแถมเสี่ยงอันตราย เพราะละอองฝอยทำให้น้ำยาสัมผัสพื้นผิวไม่เพียงพอ ลดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย

แนะ “10 ข้อ” ป้องโควิด-19 ย้ำขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับทุกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าบ้าน ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกบ้าน อาทิ ทำความสะอาดรถยนต์ ถอดรองเท้านอกบ้าน ล้างมือฟอกสบู่นานไม่น้อยกว่า 20 วินาที ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือคนในบ้านก่อนอาบน้ำ

เปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีน 18 ปีขึ้นไป 29 ก.ค.นี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอาย 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค ผ่าน 4 ค่ายมือถือ ลงทะเบียน 29 ก.ค.64 เริ่มฉีด 1-31 ส.ค.64

นายกฯ วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกรัฐมนตรี นำวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวแนะนำ

“เกชา เปลี่ยนวิถี” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตจากโควิด ในวัย 95 ปี

“เกชา เปลี่ยนวิถี” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตแล้วในวัย 95 ปี หลังติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา

แนะ “10 ข้อ” ป้องโควิด-19 ย้ำขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับทุกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าบ้าน ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกบ้าน อาทิ ทำความสะอาดรถยนต์ ถอดรองเท้านอกบ้าน ล้างมือฟอกสบู่นานไม่น้อยกว่า 20 วินาที ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือคนในบ้านก่อนอาบน้ำ

นายกฯ สั่งเฝ้าระวังการระบาดข้ามจังหวัด

นายกรัฐมนตรี รับฟังปัญหาจังหวัดสีแดงเข้ม หวังแก้ปัญหาโควิด-19 ทันท่วงที สั่งเฝ้าระวังการระบาดข้ามจังหวัด พร้อมขอให้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทั่วถึง ห้ามขาดแคลน

วัดดังสมุทรสาคร เผาศพโควิดจนเตาพัง

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดแทบทุกวันจนเตาพัง เจ้าอาวาสต้องเร่งสั่งซ่อมเตาเผาเป็นการด่วน