fbpx

คร.พัฒนาระบบจองคิวตรวจโควิดล่วงหน้าลดแออัด

กรมควบคุมโรค พัฒนาระบบจองคิวตรวจโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยจัดทำแอปพลิเคชัน “QueQ” หรือแอปฯ คิวคิว ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน สามารถตรวจได้วันละ 2,000 คน ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ทาง google playstore, apple store หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

เตรียมปรับพื้นที่ รร.การศึกษาพิเศษ พื้นที่สีแดงเป็น รพ.สนาม

“คุณหญิงกัลยา” รมช.ศึกษาฯ สั่งการให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) ในพื้นที่สีแดง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เตรียมความพร้อมปรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้พิการ ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19

กรมศิลป์ ปิดแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดถึง 2 ส.ค.

กรมศิลปากร ออกประกาศปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และโรงละครแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชั่วคราว 22 ก.ค.-2 ส.ค.64 ยกเว้นแหล่งเรียนรู้ในสังกัดฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปิดชั่วคราว 20 ก.ค.-2 ส.ค.64

สธ.แจงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน

สธ.แจงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนกับโอกาสการติดเชื้อ เป็นการศึกษาในกรอบพื้นที่จังหวัด โดยติดตามกลุ่มคนที่สัมผัสเสี่ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และนำมาคำนวณหาค่าประสิทธิผลของวัคซีน ซึ่งการศึกษาในช่วงนั้นยังคงเป็นการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์อัลฟา

166ทีมCCRT เร่งค้นหา ส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบรักษา

กทม.ส่ง 166 ทีม CCRT กระจายลงพื้นที่ 50 เขต เร่งค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการักษา ตั้งเป้า 31 ก.ค. ลงพื้นที่ 1,158 ชุมชน

กรมอนามัยออกคำแนะนำผู้ให้บริการรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศคำแนะนำป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงภูมิลำเนาปลายทาง ลดปัญหาสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง

พบ 1 รายใน 5 ล้านคน ภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมหลอดเลือดอุดตันหลังรับวัคซีน

กรมวิทย์ฯ เผยคนไทยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน หลังได้รับวัคซีนเพียง 1 รายใน 5 ล้านคน พบน้อยกว่าชาติตะวันตกถึง 5-40 เท่า และยังรักษาได้ถ้าพบแพทย์ทันท่วงที

แนะวิธีกักตัวในบ้าน ปลอดภัยหยุดแพร่เชื้อคนในบ้าน

กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ เน้นให้แยกห้องหรือพื้นที่ แยกรับประทานอาหาร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีไข้เกิน 37.5 องศาฯ และมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ท้องเสีย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.ใกล้บ้านทันที

สบส.ย้ำรพ.เอกชน คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด

สบส.ย้ำ รพ.เอกชน หรือคลินิก ที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 ทุกแห่ง เมื่อทราบผลตรวจแล้วอย่านิ่งเฉย ให้เร่งส่งผลตรวจให้ผู้รับบริการ เพื่อจำกัดวงการระบาด และบรรเทาปัญหาความล่าช้าการจัดหาสถานพยาบาลและเตียงรักษาจากการที่ไม่มีผลตรวจยืนยัน หากที่ใดเพิกเฉยปล่อยปละละเลยไม่ส่งผลตรวจถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน 1426

1 2 3 186