fbpx

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ 30 สต./ลิตร

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 64

ปตท.-บางจากฯ ปรับราคาดีเซลทุกชนิดขึ้น 50 สต./ลิตร

ปตท.-บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 17 ก.พ.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บี 10 จะเป็นน้ำมันพื้นฐาน เรียกว่า “ดีเซล” ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63

ประกาศ ธพ. ให้บี 10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานมีผล 1 ต.ค.63 มุ่งมั่นส่งเสริมพืชพลังงาน ด้าน “สุพัฒนพงษ์” สั่ง เร่งศึกษาน้ำมันชีวภาพ ผลประโยชน์ตกต่อเกษตรกรมากน้อยเพียงใด ก่อนประกาศลดชนิดน้ำมัน

คนใช้รถเฮ! พรุ่งนี้น้ำมันลด 40-60 สตางค์/ลิตร

PTT Station บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลดลง 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันลดลงพรุ่งนี้ 50 สต./ลิตร

ผู้ค้าน้ำมันประกาศ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 ปรับลดลง 0.25 บาทต่อลิตร มีผล 24 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ลดราคาหน้าโรงกลั่นฯยังไม่จบ

กลุ่มโรงกลั่นพร้อมลดราคา โดยมีเงื่อนไขรัฐต้องปรับ SPEC โรงกลั่นฯของไทยให้เหมาะสม ต้นทุนก็จะลดลง ชี้ราคาอ้างอิง ควรคำนวณจาก mob95 ที่ซื้อขายหลักในเอเชีย

1 2 3 7