fbpx

เด็กไทยคว้าแชมป์ IVSS 2021

กรุงเทพฯ 26 เม.ย.-นักเรียนไทยคว้าแชม์ IVSS 2021 จากผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาความหนาแน่นของประชากรปูก้ามดาบกับลักษณะของรูปู ผลงานนักเรียนชั้น ม.4 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง จากผลงานวิจัยทั้งหมด 242 เรื่อง จาก 20 ประเทศทั่วโลก


ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการร่วมเป็นสมาชิกโครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักทาง ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ปีนี้สำนักงานใหญ่โครงการ GLOBE ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล สนับสนุนขององค์การนาซา (NASA) ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเสมือนจริง ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบออนไลน์ “การประกวด 2021 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS 2021)”

โดยสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการ GLOBE ทั่วโลกส่งผลงานวิจัยเข้ามาประกวด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทำงานวิจัยด้วยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งได้เข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนโลกของเรา จุดประกายความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยนอกจากนักเรียนจะส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดแล้วพร้อมกันนี้โรงเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะจากทีมนักวิชาการด้าน STEM ระดับมืออาชีพและนักวิทยาศาสตร์นานาชาติอีกด้วย


ในปีนี้การประกวด 2021GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS 2021) มีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 242 เรื่อง จาก 20 ประเทศทั่วโลก โดยนักเรียนไทยคว้าแชมป์ได้รับรางวัลจากการประกวดในหัวข้อวิจัยเรื่อง การศึกษาความหนาแน่นของประชากรปูก้ามดาบ (Uca bengali) กับลักษณะของรูปู (Effect of population density on burrow characteristics in the fiddler crab (Uca bengali) จากฝีมือของ นางสาวศิอร หลีกภัย และ นายชัชรินทร์ จันดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ และนางสาวหนึ่งฤทัย ชัยมณี

งานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษา ณ ป่าชายเลนบริเวณชุมชนหาดมดตะนอย จ.ตรัง แบ่งพื้นที่การศึกษา เป็น 2 บริเวณ คือบริเวณที่มีความหนาแน่นของปูก้ามดาบมาก และบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อย สุ่มพื้นที่ศึกษาพื้นที่ละ 5 บริเวณ ศึกษาความหนาแน่น สัดส่วนเพศ ขนาดของปูและลักษณะของรูปูแต่ละตัว ลักษณะและคุณภาพดิน

ผลการศึกษาพบว่าบริเวณความหนาแน่นมากและความหนาแน่นน้อยมีจำนวนปูเฉลี่ยเท่ากับ 92.80 ± 8.67 และ 17.60 ± 4.56 ตัว ต่อตารางเมตรตามลำดับ และอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 2 : 1 และ 7 : 4 ตามลำดับ ขนาดของปูก้ามดาบบริเวณความหนาแน่นมากใหญ่กว่าบริเวณความหนาแน่นน้อย ทั้งสองบริเวณพบรูปร่างรูปู 2 แบบ ได้แก่ รูปร่าง I และรูปร่าง J โดยมีอัตราส่วนเฉลี่ยรูปูรูปร่าง J มากกว่า I ทั้งสองบริเวณเท่ากับ 0.76 และ 0.54 ตามลำดับ


รูปูในบริเวณที่มีความหนาแน่นมากมีความยาวมากกว่าบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อย และพบว่าเนื้อดินในบริเวณที่มีความหนาแน่นมากมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินทรายส่วนในบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยมีลักษณะเป็นดินทรายปนดินร่วน ความชื้นภายในดิน ในบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยมีค่ามากกว่าในบริเวณที่มีความหนาแน่นมาก สารอินทรีย์ในดิน ในบริเวณที่มีความหนาแน่นมากมีค่ามากกว่าในบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อย ส่วนค่า pH ในดินทั้งสองบริเวณไม่แตกต่างกันทางสถิติ


ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/32Nxf0l และ https://bit.ly/2Qy05PF .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ถนนสุขาภิบาล 5

โหมหนัก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก ถนนสุขาภิบาล 5 เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดแต่ยังคุมไม่ได้ ล่าสุดลามแล้ว 3 โกดัง โครงสร้างหลังคาเริ่มทรุด

โควิดสงขลาพุ่งไม่หยุด ติดเพิ่ม 32 คน

สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 32 คน ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ต.นาทับ อ.จะนะ รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 62 คน เร่งตรวจคัดกรองเพิ่มอีก 1,500 คน

อินโดนีเซียงดฉีดแอสตราชุดหนึ่งหลังมีคนตาย

อินโดนีเซียระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาชุดหนึ่ง เพื่อทดสอบความปลอดเชื้อและความเป็นพิษ หลังจากชายวัย 22 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนได้ 1 วัน

ข่าวแนะนำ

นักโทษเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดโควิดแล้วกว่า 3 พันคน

พบนักโทษในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 3,000 คน ด้านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตรียมแถลงรายละเอียดสถานการณ์ การควบคุมโรค และการรักษา วันนี้ เวลา 10.30 น.

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน-ตอ. ฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนัก ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 10%

อินเดียยอมรับครั้งแรกเรื่องทิ้งศพเหยื่อโควิดลงแม่น้ำ

รัฐบาลอินเดียยอมรับครั้งแรกว่า มีการทิ้งศพติดโควิด-19 จำนวนมากลงในแม่น้ำหลายสาย เหตุจากชาวบ้านยากจน ไม่มีเงินทำศพ คนในครอบครัวที่ตายจากโควิด-19

ปรับเวลาเปิด-ปิด ห้างฯ-ซูเปอร์มาเก็ต-ร้านสะดวกซื้อ

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย-สมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศปรับเวลาปิด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท เป็น 21.00 น. ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการเวลา 04.00–23.00 น. มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.64