fbpx

ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขณะที่ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ป.ป.ช. 26 ส.ค. – ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบฯ 64 “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ได้รางวัลหน่วยงานธุรการฯ ส่วนราชการ “กรมการปกครอง” ระดับจังหวัด “บึงกาฬ” และรัฐวิสาหกิจ คือ ธอส.


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน ITA ผลดังนี้ ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.44 คะแนน หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.46 คะแนน ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.07 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ กรมการปกครอง มีผลการประเมิน 99.12 คะแนน ประเภทที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.31 คะแนนสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลการประเมิน 99.81 คะแนน ประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.26 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผลการประเมิน 98.91 คะแนน ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.22 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มนี้ คือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีผลการประเมิน 98.52 คะแนน ประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.87 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการประเมิน 99.29 คะแนน

ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.43 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ จังหวัดบึงกาฬ มีผลการประเมิน 99.60 คะแนน


ประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 80.63 คะแนน สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีผลการประเมิน 99.85 คะแนน

การประเมิน ITA 2564 ที่ได้มีการประกาศผลในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในการนำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรให้มีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และในแง่การพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัล ITA Awards ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินฯ เป็นที่ประจักษ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล ITA Awards ดังนี้

  1. โล่รางวัลผลคะแนนสูงสุด คือ หน่วยงานที่มีผลคะแนนที่สูงที่สุดในกลุ่ม และผลคะแนนอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 83 รางวัล
  2. โล่รางวัลพัฒนาการสูงสุด คือ หน่วยงานที่มีผลคะแนนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากที่สุดในกลุ่ม และผลคะแนนอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 33 รางวัล
  3. โล่รางวัลสำหรับจังหวัดที่มีผลคะแนนบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 15 รางวัล
  4. รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA คือ หน่วยงานที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 931 รางวัล.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จ่อแจ้งข้อหาวินัยร้ายแรง อดีต ผกก.โจ้ และพวก

จเรตำรวจเตรียมเข้าแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรง อดีต ผกก.โจ้ และพวก ในเรือนจำวันนี้ ให้สิทธิโต้แย้งไม่เกิน 15 วัน เบื้องต้นพบความผิดแตกต่างกันตามพฤติการณ์

อุตุฯ เตือนประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้น-กทม.ฟ้าคะนอง 80%

กรมอุตุฯ เผยบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสานตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 80% และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

รวบ “น้องไข่เน่า” พร้อมแฟนหนุ่ม คาโรงแรมย่านบางพลี

ตำรวจไซเบอร์บุกจับ “น้องไข่เน่า” พร้อมแฟนหนุ่ม ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ ยืนยันไม่ได้ต้องการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอลามกให้กับบุคคลทั่วไปได้ดู ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลุกลามบานปลายจนถูกดำเนินคดี

ครม. เคาะงบกลาง 27,000 ล้าน ขยายเวลาลดค่าน้ำ/ค่าไฟ

บัตรคนจน เฮ! ครม. เห็นชอบงบกลาง 27,000 ล้านบาท ขยายเวลาลดค่าน้ำ/ค่าไฟ ตั้งแต่ ต.ค 64-ก.ย.65 อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าเดินทาง คงเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท เตรียมเปิดลงทะเบียน”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ดูแลผู้มีรายได้น้อย

ข่าวแนะนำ

“บิ๊กตู่” ปาฐกถาเปิดประชุมประจำปีสภาพัฒน์

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุมประจำปี 2564 ของสภาพัฒน์ ระดมสมองทุกภาคส่วน ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 เริ่มใช้ปี 2566-2570 ตั้ง 5 เป้าหมายสู้การเปลี่ยนแปลง MEGA TREND วิกฤติภายใน- ภายนอกนอกประเทศ

อุตุฯ เตือนเหนือ-กลาง-ตอ.-ใต้ฝั่ง ตต.ฝนตกหนักมากบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคอีสาน และภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ม.2 เครียดถูกโกงสั่งมือถือ เส้นเลือดสมองแตก ดับสลด

กลายเป็นอุทาหรณ์สุดเศร้าสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เมื่อเด็กนักเรียนวัย 14 ปี คนหนึ่ง ที่เชียงใหม่ สั่งซื้อมือถือมือ 2 ทางออนไลน์ เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ในราคา 5,000 บาท แต่กลับถูกโกงจนเครียด เสียใจ สงสารพ่อแม่ที่ต้องลำบากทำงานหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ สุดท้ายน้องเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ล่าสุดพ่อแม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าให้ถึงที่สุด

ครม.เห็นชอบปรับปรุง คนละครึ่งเฟส3 เปิดทางสั่งอาหารเดลิเวอรี่

ครม.เห็นชอบปรับปรุง “คนละครึ่ง เฟส3” เปิดทางให้สั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform เริ่ม 4 ตุลาคม นี้ Grab ลดค่าจัดส่งอาหาร 25 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาท, LINEMAN เก็บค่าส่วนแบ่งไม่เกินร้อยละ 20