fbpx

พล.อ.วิทวัส นั่ง รองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโลก

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 27 พ.ค.- มติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เลือก “พล.อ.วิทวัส” ดำรงตำแหน่งรองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโลก พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มเปราะบางจากเชื้อโควิด-19 


พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโลก รวมประชุมว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12  (12th IOI World Conference & General Assembly) ภายใต้หัวข้อหลัก “Giving Voice for the Voiceless – การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส”  พร้อมเน้นย้ำบทบาทและอำนาจขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระดับสากล  ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และหลักนิติธรรม

พล.อ.วิทวัส เปิดเผยว่า เดิมทีการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในต้นปี 2563  ที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งจะมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 200 องค์กรทั่วโลกเข้าร่วมประชุม แต่การระบาดของเชื้อโควิด-19  ทำให้ต้องเลื่อนมาประชุมผ่านระบบซูม ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคมนี้  หนึ่งในวาระสำคัญ คือ การรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่วาระปี ค.ศ. 2020 – 2024  ซึ่งในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินไทยก็ได้รับความไว้วางใจ และเชื่อถือจากสมาชิกทั่วโลกลงคะแนนเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน คนที่ 1 ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ  นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยและคนเอเชีย เพื่อแสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติ


ทั้งนี้ที่ผ่านมาระหว่างดำรงตำแหน่งเหรัญญิกและกรรมการสถาบันระดับภูมิภาคเอเชีย ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2021 – 2024   เป้าหมายที่สำคัญได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรแบบทวิภาคและพหุภาคีมากขึ้น   สนับสนุนผู้ตรวจการแผ่นดินให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม  การปรับรูปแบบการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ หรือ New Normal  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการสื่อสารกับสาธารณะ ย้ำความสำคัญ บทบาทและอำนาจในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และหลักนิติธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

พล.อ.วิทวัส ยังกล่าวว่าในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ว่าด้วยหัวข้อหลัก การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ได้เสนอเรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19   การพัฒนาชีวิตและการคืนสถานะสัญชาติไทยให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์  การแก้ไขกรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ  ซึ่งการเสวนาเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ตอบสนองกับสถานการณ์โลก โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากมาย ทั้งคนที่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เป็นความท้าทายขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินทั่วโลกที่จะยืนหยัดทำงานด้วยความอิสระ เป็นกลาง เป็นธรรม.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดสรร “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 อีก 1,238 บริษัท เป็นจำนวน 302,618 คน

อาจารย์ ม.ดัง มือเป็นแผล หั่นหมูจนติดเชื้อดับ

ชาวพิษณุโลกผวาโรคไข้หูดับ หลังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยซื้อหมูจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาหั่นเป็นชิ้น เพื่อทำหมูกระทะ แต่มือคนหั่นมีแผล ทำให้เชื้อเข้าไปในกระแสเลือด สุดท้ายเสียชีวิตด้วยโรคไข้หูดับ

ข่าวแนะนำ

บช.น.จัดกำลังรับมือม็อบ 24 มิ.ย.64

ผบช.น.จัดกำลังรับมือการชุมนุมหลายกลุ่มในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.) ขอให้เคารพกฎหมาย และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดแจ้งจัดการชุมนุม

นายกฯ ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.144 และ 185

นายกฯ ค้านปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ 185 เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตและปิดช่องว่างไม่ให้มีการแทรกแซงการจัดทำงบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดิน

สธ.จ่อยกระดับ รพ.สนามพื้นที่ กทม. ดูแลโควิดสีเหลือง

รมว.สาธารณสุข เผยเตรียมยกระดับโรงพยาบาลสนามพื้นที่ กทม. ให้ดูแลผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลือง เพิ่มเตียงในโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยหนัก