fbpx

GROREIT เข้าเทรดวันแรก ราคาเปิดที่ 10.10 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1 %

กรุงเทพฯ 21 ก.ค.- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT) เปิดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก โดยราคาเปิดที่ 10.10 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1 %  จากราคา IPO  10  บาทต่อหุ้น


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT) เปิดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก โดยราคาเปิดที่ 10.10 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1 %  จากราคาจองที่ 10 บาท โดยนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ , นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายวิทวัส วิภากุล กรรมการและผู้จัดการบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  เป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย มีโอกาสต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ว่า  GROREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรก โดยอยู่ในหมวดกองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมูลค่าตลาดรวม 3,150 ล้านบาท  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนหรือ REIT buy-back เป็นหลักทรัพย์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาตรการเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีทางเลือกในการระดมทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์โควิด-19  โดย GROREIT เป็น REIT buy-back ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกองแรก


   GROREIT ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารงานโดย Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่ม Marriott โดยโรงแรมให้บริการห้องพักรวม 726 ห้อง ตั้งอยู่ติดโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุมเทพฯ ทั้งนี้กองทรัสต์มีข้อตกลงที่บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมจะรับซื้อทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลา 5 ปี การเข้าจดทะเบียนของ GROREIT วันนี้ ภายใต้ REIT buy-back จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ที่มีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

  นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัตส์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด  โฮสพีทาลิตี้  ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน หรือ GROREIT ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน GROREIT เป็นวันแรกในวันนี้ ซึ่งเป็น REIT Buy-Back กองแรกของประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนทั่วไป ที่จะได้ลงทุนและมีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจโรงแรม บนทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริษัทเลือกสรรมาเป็นอย่างดี การลงทุนในกรรมสิทธิ์ Freehold หรือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการในโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส มูลค่ารวมของกองทรัสต์ 4,500 ล้านบาท ภายใต้แบนด์ชั้นนำในเครือเชอราตัน มารีออท อินเตอเนชั่นแนล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในย่านกรุงฯ ที่ได้รับความนิยม

“ตนเห็นว่า อสังหาริมทรัพย์นับวันจะยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19 แต่ GROREIT ซึ่งเป็น REIT buy-back” กองแรก ทางกระทรวงการคลังและทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการให้สามารถระดมทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้ โดยให้มีกำหนดเงื่อนไขนโยบายการลงทุน ที่เอื้อทั้งผู้ประกอบการ และผู้ลงทุนทั่วไป ผมเชื่อมั่นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย จะกลับมาได้ภายใน 1-2 ปี เพราะถือเป็นรายได้สำคัญในภาคบริการของประเทศไทย หากไม่นับช่วงปิดเมืองในครั้งนี้ ศักยภาพการสร้างรายได้ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และอัตราค่าเช่าห้องพักของโรงแรมอยู่ในระดับสูง และเติบโตเฉลี่ยเกิน 80% ในช่วงเวลาปกติ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ กล่าว


 GROREIT มีจำนวนหน่วยลงทุน 315 ล้านหน่วย ราคาพาร์ 10 บาท/หน่วย โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยบมจ.โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินจะเป็นผู้เช่าและผู้ซื้อคืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อกำหนดในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อสิ้นสุดปีการเช่าที่ 3-5 โดย บลจ. วรรณ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เป็นทรัสตี ส่วน Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ GROREIT หลัง IPO 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ถือหน่วยทรัสต์ 23.89% 2) กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ถือหน่วยทรัสต์ 1.89% และ 3) นางกุลธิดา บุญอิต ถือหน่วยทรัสต์ 1.62%

   นายวิทวัส วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการระบาดของโควิด-19 แม้โรงแรมจะได้รับผลกระทบโดยตรง แต่บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ เช่น การออกแพ็คเกจ Staycation และ Work from Hotel อีกทั้งยังมีการปรับปรุงโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โดยเฉพาะร้านอาหารริมน้ำที่ถือเป็นจุดเด่นของโรงแรม  เพื่อให้ได้บรรยากาศผ่อนคลายแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  และภายในเดือนสิงหาคมนี้ เรามีแผนจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานโรงแรมในกลุ่มทั้งหมด 5 แห่ง ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมั่นใจ ปีแรกผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนแน่นอน  ด้วยเชื่อมั่นว่า หลังสถานการณ์โควิด-19  ธุรกิจโรงแรมจะมีโอกาสฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ที่มีจุดเด่นเรื่องสถานที่ตั้ง และที่ผ่านมามีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

 โรงแรม เดอะเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท จะทำการปรับปรุงห้องอาหารคิซโซะ โดยเพิ่มเมนูอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ ในส่วนของบาร์จะปรับปรุงพื้นที่การใช้งานให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันในการเป็นสถานที่นัดพบ เนื่องจากทำเลของโรงแรมเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญของรถไฟฟ้า BTS อโศกและรถไฟใต้ดิน MRT สุขุมวิท มีความสะดวกอย่างมากในการเดินทาง โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท มีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยนำ “ร้านข้าว” ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์มาเปิดให้บริการที่ชั้น 4 ในโรงแรม

 ในส่วน “สเปคตรัม” รูฟท็อปบาร์ใจกลางสุขุมวิท จะเน้นเจาะตลาดกลุ่ม Gen Y และ LGBTQ เพิ่มขึ้น สำหรับ เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ได้เตรียมเปิดบริการบีชบาร์แห่งใหม่ และจะมีบริการอาหารญี่ปุ่น จากห้องอาหารคิซโซะ ของโรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ไปเปิดให้บริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ได้เตรียมแผนปรับรูปแบบการให้บริการเป็นไพรเวทออนเซ็นพูลวิลล่า เอาใจสายท่องเที่ยวที่คิดถึงบรรยากาศการแช่ออนเซ็นพร้อมวิวธรรมชาติที่เป็นส่วนตัวในห้องพัก คาดว่าไตรมาส 4 ของปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า ผลการดำเนินการของกลุ่มโรงแรมทั้ง 5 แห่ง จะสามารถกลับมาสร้างรายได้ดีขึ้น.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

ข่าวแนะนำ

ชลบุรี ยอดโควิดพุ่ง 1,359 ราย ดับอีก 5

ชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,359 ราย ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย และเสียชีวิตอีก 5 ราย

ถกห้างฯ ยันสตอกสินค้ามีเพียงพอ ประชาชนไม่ต้องกักตุน

อธิบดีกรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับห้างสรรพสินค้าทั้งเล็กและใหญ่ต่างยืนยันสตอกสินค้าอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอ ย้ำประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้าไว้แต่อย่างใด

ติดโควิดโทรสายด่วน 1330 เบอร์เดียว

ศบค.เผย สหรัฐกำหนดแนวทางการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ชัดเจน เตือนประชาชนที่ซื้อชุดโควิดมาตรวจเอง ถ้าเสี่ยงสูงแล้วผลเป็นลบ ต้องตรวจใหม่ภายใน 3 วัน ปรับระบบติดต่อผ่านสายด่วนสปสช. 1330 เบอร์เดียวเท่านั้น