fbpx

นายกฯ แถลงผลถก ACD ไทยมุ่งพัฒนายั่งยืน

ผู้นำเอซีดี เห็นพ้องกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียสู่การสร้างประชาคมเอเชีย ร่วมลงนามปฏิญญา 3 ฉบับ รวมถึงปฏิญญากรุงเทพ

มูลนิธิ EJF ชื่นชมรัฐบาลไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหา ออกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ บริหารจัดการควบคุมเรือประมง และลดจำนวนเรือประมงให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางทะเล

โฆษก กต.เผย เอซีดีเห็นพ้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคเอเชีย

ผู้นำหลายประเทศชื่นชมไทยที่เชิญภาคธุรกิจร่วมประชุม โดยเฉพาะประเด็นระดมเงินทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายกฯ เน้นย้ำประสานจุดแข็ง-ศักยภาพที่หลากหลาย มุ่งสู่เอเชียหนึ่งเดียว

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ACD เน้นย้ำร่วมกันประสานจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลาย มุ่งสู่เอเชียที่เป็นหนึ่งเดียว

พล.อ.ประวิตร เชื่อคะแนนนิยมนายกฯ ไม่ลดลง

พล.อ.ประวิตร เชื่อคะแนนนิยมนายกฯ ไม่ลดลง เพราะทำงานอย่างเต็มที่ ย้ำคนบิดเบือนข้อเท็จจริงในโซเชียลมีเดียต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด

1 2,355 2,356 2,357 2,358 2,359 2,425