fbpx

เร่งรัดโอนสินทรัพย์ รฟท.ให้บริษัทลูกบริหาร

กรุงเทพฯ 23 เม.ย.- “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะประชุมเร่งรัดการโอนทรัพย์สิน รฟท. ให้บริษัทลูกบริหาร ขีดเส้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 วัน เพื่อเดินหน้าตามเป้าหมาย 30 ปี สร้างรายได้ให้ รฟท. 600,000 ล้านบาท


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง นายปัญญา ชูพาณิชผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการรถไฟฯ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานความก้าวหน้าการส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กับบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ประกอบด้วยที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีสัญญาเช่าทั้งสิน 15,52 8สัญญา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่


  • 1) กลุ่มที่ดินที่มีสัญญาเช่าเดิม เช่น กลุ่มสัญญาเช่าที่ยังไม่หมดอายุสัญญา และสัญญาเช่าฝ่ายปฏิบัติการเดินรถเป็นคู่สัญญา เป็นต้น
  • 2) กลุ่มพื้นที่ว่าง (โครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ หรือกลุ่มพื้นที่ออกจัดประโยชน์ใหม่) เช่น ที่ดินแปลงธนบุรี และที่ดินแปลงหัวหิน (โรงแรม) เป็นต้น
  • 3) กลุ่มที่ไม่ส่งมอบให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (บริษัทฯ) บริหาร ได้แก่ สัญญาเช่าหน่วยราชการ สัญญาทางเข้า – ออก สัญญาปักเสาพาดสาย และสัญญาลูกค้าขนส่งทางรถไฟ เป็นต้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดอัตราค่าบริหารดำเนินการ และลงนามในสัญญาจ้าง จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ในเดือนกันยายน 2565 ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถเริ่มส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทฯ ภายหลังจากการลงนามในสัญญา โดยประโยชน์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับ คือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดระยะเวลาการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าหรือการออกจัดหาประโยชน์ใหม่ ลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านบริหารทรัพย์สิน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
 
บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เช่น บริษัทฯ ได้วางระบบที่เกี่ยวข้อง ถึงร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมการเพื่อบริหารทรัพย์สิน และกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ คาดว่าในปี 2566 จะมีประมาณการรายได้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท และปี 2570จะมีประมาณการรายได้อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท และในระยะ 30 ปี จะมีประมาณการรายได้รวม 600,000 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากธุรกิจอื่นๆ จากการตั้งบริษัทลูก)

บริษัทฯ ได้มีการเริ่มศึกษาโครงการต่างๆ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการโรงแรมรถไฟหัวหิน : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ จึงจำเป็นต้องทบทวนผลการศึกษาใหม่ และประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าปัจจุบันและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องใหม่ ทั้งนี้ จะมีการเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ สามารถเจราจากับผู้เช่าได้ เนื่องจากใกล้จะครบกำหนดสัญญา

โครงการฝั่งธนบุรี ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์ทางการแพทย์ชั้นนำ และสังคมสีเขียว ทั้งนี้การจัดทำแผนแม่บท และโครงการสถานีธนบุรี บริษัทฯ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาพื้นที่
 
โครงการบางซื่อ : การศึกษาโครงสร้างของ Smart City Company อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผน และโครงการพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางพระรามเก้า (RCA – คลองตัน) : ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะของสัญญา และทำสรุปพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้
  
โดยนายศักดิ์สยาม ได้สั่งการ ให้กระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง คณะทำงาน ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน


การกำหนดตัวชี้วัดดำเนินการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจากรายได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับต้องมีสอดคล้องกับสถานการณ์ และความเป็นจริงของพื้นที่ และการพัฒนาที่ดิน จะต้องใช้หลักการการพัฒนาที่จะต้องอิงจากความเหมาะสมในการพัฒนาให้ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ยึดติดกับการพัฒนารูปแบบเดิมๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เพื่อไทย ขอบคุณประชาชนไว้วางใจเลือก ส.ก.เพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย ขอบคุณพี่น้องประชาชน ไว้วางใจเลือก ‘ส.ก.เพื่อไทย’ มารับใช้คนกรุงเทพฯ มุ่งหน้าผลักดันนโยบายให้เป็นจริง คืนความมั่งคั่งและชีวิตที่ดีกว่าให้คนกรุงเทพฯ

“ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลา 20.30 น. “ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต รวม 24 คน

สลด! ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน ดับ 4

เกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในหมู่บ้านเรือนแก้ว จ.นครปฐม กลางดึก แม่-ลูกนอนหลับหนีไม่ทัน เสียชีวิตรวม 4 ศพ

เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะวิธีป้องกันและการรักษาที่ถูกวิธี

ข่าวแนะนำ

“ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลา 20.30 น. “ปรเมศวร์” พร้อมลูกทีม ชนะขาดทั้ง 4 เขต รวม 24 คน

“ชัชชาติ” ขอบคุณทุกคะแนน ย้ำยึดประโยชน์ ปชช. สร้างสิ่งดีๆ ให้ กทม.

“ชัชชาติ” สุทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ขึ้นเวทีแถลงขอบคุณ ตื้นตันใจ พูดไม่ออก ตอนนี้เป็นเหมือนคำสั่งที่ประชาชนมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ 31 คน ขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน และเป็นการแข่งขันที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม

“พล.ต.อ.อัศวิน” ขอบคุณทุกคะแนน ฝากผู้ว่าฯ คนใหม่สานงานต่อ

“พล.ต.อ.อัศวิน” แถลงยอมรับผลเลือกตั้ง ขอบคุณประชาชนลงคะแนนให้ เชื่อ “ชัชชาติ” ชนะ 100% ฝากสานงานต่อเพื่อประโยชน์ประชาชน