แจกปัจจัยผลิตสัตว์น้ำโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่

กรุงเทพฯ  16 ต.ค. – กรมประมงเตรียมปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ แจกจ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครอบครัวและชุมชน


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สั่งการให้ทุกจังหวัดนำกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงเข้าร่วมบูรณาการกับโครงการ  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 64,144 ราย ซึ่งกรมประมงจะเข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำสร้างจุดเริ่มต้นกิจกรรมด้านประมง เพื่อให้เกษตรกรมีปลาสำหรับบริโภค ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถแบ่งปันส่งต่อชุมชน อีกทั้งยังจะช่วยเข้าไปส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการประมงให้กับเกษตรกรให้สามารถเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาไปเป็นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงได้

สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย เป็นเจ้าของพื้นที่ทำกินที่เป็นผืนเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเจ้าของเอกสารสิทธิ์จะต้องยินยอมให้นำมาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขยายผลต่อไปไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ว่างงานหรือผู้ที่ตกงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะนี้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถสมัครเป็นแรงงานเข้าร่วมโครงการได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคมนี้


ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยจ้างงานแรงงานคืนถิ่น ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการทำเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่เพื่อให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารดำรงวิถีชีวิตตามปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรที่สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศในวันเวลาราชการ โทร.02-282-1832 หรือ สมัครผ่าน http://ntag.moac.go.th.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปักธงชัยน้ำท่วมยังวิกฤติ

เขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รับน้ำทั้งจากเขื่อนลำพระเพลิง และอำเภอสูงเนิน เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี

น้ำท่วมตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี หลังจากกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน้ำจาก อ.วัฒนานคร ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศอย่างรวดเร็ว

ข่าวแนะนำ

จุดนนทบุรี ยุติชุมนุม 20.00 น.

ม็อบเคลื่อนขบวนจาก MRT กระทรวงสาธารณสุข ปักหลักไล่นายกฯ และ ผกก.สภ.นนทบุรี ก่อนยุติชุมนุมเวลา 20.00 น. แยกย้ายรอนัดหมายใหม่วันพรุ่งนี้

สระแก้วยังท่วมหนัก อรัญประเทศ น้ำเพิ่มขึ้น

สระแก้วแม้ฝนหยุดแล้ว แต่น้ำยังขยายวงกว้างท่วมเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 50-150 ซม. ขณะที่ อ.ตาพระยา หลายเส้นทางน้ำเริ่มลด