fbpx

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าดันไทยมุ่งศูนย์กลางอาหารโลก

กรุงเทพฯ 4 พ.ค.- กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่อาหารอนาคต
หนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่
1 พ.ศ. 2562-2570 
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพิ่มเป็น
1.42 ล้านล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านล้านบาท ครอบคลุมผู้ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกว่า 7.6 ล้านราย และก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศกว่า 0.48 ล้านล้านบาท ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน
และเป็น
1 ใน 10
ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกภายในปี
2570


 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย 4 มาตรการ เช่น   มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food
Warriors) เป็นมาตรการสร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และยังยกระดับเกษตรกรให้ปลูกพืชเชิงอุตสาหกรรม
นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ตรงความต้องการของห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีเครือข่ายบริษัทอาหารชั้นนำ (
Global
Player) และจะเชิญมาเป็นพี่เลี้ยง (Big Brother) ให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อบ่มเพาะแนวคิดธุรกิจและเทคโนโลยี
เพื่อผลักดันผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก

 


มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation)  สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
โดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย  โดยในมาตรการนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมจะบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และภาคเอกชน

 

มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจ (New Marketing Platform) ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม
(
Platform) ที่เหมาะสมกับผู้ผลิตทุกระดับให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก
โดยการเชื่อมโยงการค้าสู่สากล รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์อาหารกับการท่องเที่ยว 

 

มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling)
และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.0 เช่น การส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารในระดับต่าง ๆ
การยกระดับ
SMEs สู่มาตรฐาน (SMEs Standard) ที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) การสร้างระบบมาตรฐานที่จะรองรับการพิสูจน์
(
Identify) เป็นต้น

 

นายสุริยะ กล่าวว่า มาตรการต่าง ๆ จะทำงานในรูปแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)
เพื่อให้มีการบูรณาการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่อาหารอนาคต เกิดการสร้างงาน และการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และในสถานการณ์ที่ทั้งภายในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกประสบปัญหากับโรคระบาด
COVID-19 ส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคและทิศทางของโลก
เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไป.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นายกฯ โพสต์แจ้งเพิ่มประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัวเป็น 46 ประเทศ

นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เพิ่มประเทศเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวเป็น 46 ประเทศ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ

จับมือยิงอดีต ผจก.แบงก์ 14 นัด เสียชีวิต

รวบมือยิงอดีตผู้จัดการธนาคารเสียชีวิต พบเป็นเพื่อนบ้านวัย 70 ปี ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเคยมีปัญหาและโต้เถียงกันมาตลอด จึงก่อเหตุเพราะความแค้น

ข่าวแนะนำ

ป่วยโควิดต่ำสุดในรอบเดือน ติดเชื้อใหม่ 8,675 ราย

โควิดวันนี้ ยอดติดเชื้อต่ำสุดในรอบเดือน 8,675 ราย หายกลับบ้าน 9,589 ราย เสียชีวิต 44 ราย ป่วยสะสมระลอกเมษายน 1,830,294 ราย

ชาวเกาะเกร็ดอ่วม น้ำท่วมขัง แม่ค้าต้องลุยน้ำขายของ

ที่หมู่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตอนนี้มีน้ำท่วมขังพื้นที่สูง 30-50 ซม. ต้องใช้เรือสัญจร ส่วนแม่ค้าพ่อค้าต้องเข็นของขายลุยน้ำที่ท่วมสูงด้วยความยากลำบาก

ปรับระบายน้ำช่วย 15 จังหวัดอุทกภัย จับตาพายุ “หมาเหล่า”

จับตาพายุ “หมาเหล่า” และน้ำทะเลหนุน หวั่นกระทบแม่น้ำสายหลัก สั่ง สทนช.ปรับการระบายน้ำช่วย 15 จังหวัดอุทกภัย

กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นช่วง 23 – 30 ต.ค.

น้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ย 3,252 ลบ.ม./วินาที ยังไม่ส่งผลกระทบ กทม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 23 – 30 ต.ค.64 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด