fbpx

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ. ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น

กรมอุตุฯ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนลดลง-กทม.ฟ้าคะนอง 20%

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยภาคใต้-กลาง ฝนน้อย กทม.ฟ้าคะนอง 20%

กรมอุตุฯ เผยภาคใต้ ภาคกลาง มีฝนน้อย ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ด้านกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 20%

อุตุฯ เผยอีสานตอนบน ฝนตกหนักบางแห่ง-กทม.ฟ้าคะนอง 30%

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสานมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ กทม.-ปริมณฑล มีฝน 30%

อุตุฯ เผยเหนือ-กลาง-ตอ. ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 20% ช่วงบ่ายถึงค่ำ

ภาคเหนือฝนตกหนัก-จับตาสถานการณ์ จ.น่าน

อิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” ที่อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันเมื่อคืนที่ผ่านมา ยังทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือเกิดฝนตกหนัก

อุตุฯ เผยเหนือ-ตอ.-ใต้ฝั่ง ตต. ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝน 30% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-ตอ.-ใต้ฝั่ง ตต. ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตือนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน-ตอ.-ใต้ฝั่ง ตต. ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุตุฯ เผยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กทม.ฟ้าคะนอง 30%

กรมอุตุฯ เผยเหนือ อีสาน ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 30% ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ

1 2 3 18