fbpx

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.-ใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือ-กลาง-ตอ. ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-กทม.ตกหนัก 70%

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าค

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง 20%

อุตุฯ เผยทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง กทม.ตก 20%

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง 20%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคกลางด้านตะวันตก ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 20%

อุตุฯ เผยภาคกลาง-ใต้ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยภาคกลางและภาคใต้ตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 30%

อุตุฯ เผยอีสาน-เหนือ-กลาง พายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยอากาศร้อน อาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีฝนตกหนักและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ เริ่มมีผลกระทบในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ปริมาณรถเส้นทางสู่ภาคเหนือมากแต่ยังคล่องตัว

บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ถนนสายเอเชีย ช่วงแขวงทางหลวงบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้า จ.นครสวรรค์ เข้าสู่ภาคเหนือ ปริมาณรถเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ยังเคลื่อนตัวได้

แนะใช้ ถ.อ่างทอง-สุพรรณฯ ขึ้นเหนือ เลี่ยงรถติด ถ.เอเชีย

ตำรวจแนะประชาชนที่จะเดินทางขึ้นเหนือในช่วงเย็นและค่ำวันนี้ ใช้ถนนสาย 33 อ่างทอง-สุพรรณบุรี เลี่ยงรถติดถนนสายเอเชีย

1 2 3 21