fbpx

คุณภาพอากาศเชียงใหม่วันนี้แย่ที่สุดในโลก

คุณภาพอากาศที่เชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติ เพราะบางจุดพบค่า PM2.5 สูงถึง 744 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า PM10 ทำสถิติสูง 1,004 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าคุณภาพอากศแย่ที่สุดของโลกในวันนี้

หมอกควันเชียงใหม่วิกฤติพุ่งทะลุ 661 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่ถือว่าวิกฤติหนัก เพราะเมื่อเช้าค่า PM2.5 ของบางพื้นที่พุ่งสูงถึง 661 มคก./ลบ.ม.

เชียงใหม่ยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก คุณภาพอากาศแย่

จับตาคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้แม้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เชียงใหม่ดูจะลดลง แต่หากไปตรวจสอบในเว็บไซต์ Airvisual ยังพบติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกที่คุณภาพอากาศแย่

เช้านี้ กทม.ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน 65 พื้นที่

ผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร เช้าวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 65 พื้นที่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

ค่าฝุ่นสูง 68 พื้นที่เริ่มกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ยวัดได้ 59-97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐานจำนวน 68 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ