fbpx

เผยวัคซีนไฟเซอร์ประสิทธิภาพเหลือ 47% หลังฉีด 6 เดือน

ผลวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซต ระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดเหลือร้อยละ 47

เกาหลีใต้จะใช้พาสปอร์ตวัคซีนแบบดิจิทัลในเดือนนี้

เกาหลีใต้จะออกใบรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อพาสปอร์ตวัคซีนให้แก่พลเมืองที่ฉีดวัคซีนแล้ว ในขณะที่หลายประเทศเริ่มใช้พาสปอร์ตวัคซีนเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศไปพร้อม ๆ กับการควบคุมความเสี่ยงการระบาดของโรค