fbpx

ไทย-ญี่ปุ่น ย้ำร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการลงทุนอนาคต

ไทย-ญี่ปุ่น ย้ำ เดินหน้าการร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการลงทุนสำหรับอนาคต การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยรวม

เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนม. 33

นายกฯเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ย้ำเป็นห่วงผู้ใช้รายงาน เป็นส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่