fbpx

กำชับแผนจัดการน้ำต้องครอบคลุมทุกมิติ

นายกฯ กำชับ สทนช.วางแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ครอบคลุมทุกมิติ ย้ำของบประมาณต้องทำได้จริง แก้ไขปัญหาตรงจุด เป็นประโยชน์ส่วนรวม คุ้มค่า

แผนจัดการน้ำ 20 ปี ได้รับประโยชน์กว่า 2 ล้านครัวเรือน

ครม. รับทราบผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2 ล้านครัวเรือน

นายกฯเชิญชวนประหยัดไฟ พร้อมย้ำเดินหน้าแผนจัดการน้ำ

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย.- 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก –วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีเชิญชวน ประหยัดไฟฟ้า ใช้ถุงผ้า แยกขยะก่อนทิ้ง คุยข้าวราคาดี พร้อมย้ำเดินหน้าแผนจัดการน้ำไม่ขาดแคลนทั้งภาคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อีอีซี เตรียมพร้อมดึงดูดนักลงทุน

กรมชลรับมือแล้งวางแผนบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ

อธิบดีกรมชลประทานยกทีมขึ้นเหนือถกแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งเชียงใหม่-ลำพูน แต่เนิ่นป้องกันวิกฤตแย่งน้ำ แม้ปีนี้น้ำมากกว่าปีก่อน แต่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติกว่าครึ่ง